Po létě přibývá závislých dětí. Mámení drog často podlehnou o prázdninách, upozorní na to varovné signály

Po létě přibývá drogově závislých dětí, varují odborníci (zdroj: ČT24)

Mladí Češi se drží na předních místech statistiky uživatelů konopných drog. Ve skupině od 15 do 16 let hrají co se týče zkušeností s marihuanou či hašišem dokonce prim v celé Evropě. V souvislosti s tím odborníci varují, že v letních měsících je vůbec nejjednodušší začít experimentovat. To se ale velmi snadno může vymknout kontrole, což potvrzují poradny a léčebny pro drogově závislé.

„Bezprostředně po prázdninách pravidelně registrujeme nárůst počtu rodičů, kteří nás žádají o pomoc v souvislosti s experimentováním jejich dětí s drogami – ať už legálními, nebo těmi nelegálními,“ říká Štěpánka Čtrnáctá, vedoucí Poradny pro rodiče SANANIM.

„Ročně pomůžeme asi 500 klientům, tedy průměrně 43 za měsíc. V září 2017 jsme registrovali téměř dvojnásobný nárůst oproti průměru, o pomoc nás požádalo 77 klientů,“ dodává Čtrnáctá.

Tento trend potvrzuje také primářka Dětského a dorostového detoxikačního centra pražské Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Světlana Kroftová. „Poslední tři roky jsme měli v září na oddělení o něco více dětí než v srpnu. Ještě více pacientů ale zaznamenáváme v listopadu, tedy s prodlevou, až se projeví školní selhávání dětí, co o prázdninách začaly užívat drogy,“ uvádí primářka.

Pozor na varovné signály

Právě červenec a srpen bývají krizovými měsíci. Děti mají mnoho volného času, nepravidelný režim, často nedostatečný dozor. „O prázdninách jim experimenty s drogami procházejí velmi snadno, často bez jediného povšimnutí dospělých. Pokud vidí, že jim to projde, je to pro ně signál k tomu, aby to opakovaly častěji než třeba jen o víkendech, jak je to obvyklé v průběhu školního roku,“ vysvětluje Čtrnáctá.

Dostupnost drog v České republice je bohužel poměrně velká v každém ročním období, nejen o prázdninách.
Štěpánka Čtrnáctá
vedoucí Poradny pro rodiče SANANIM

„Pro rodiče dospívajících je někdy těžké stanovit a udržet hranice toho, co je ještě přijatelné a co nikoli,“ upozorňuje Čtrnáctá. Užívání návykových látek je ale podle ní vždy zcela jednoznačně za hranou.

Rodičovská prohlášení typu „taky jsme byli takoví“, „vyzkoušet to má každý“, „dělají to všichni“ a podobně dávají podle odborníků dětem signál, že jejich chování je v pořádku a mohou v něm pokračovat. Rodiče by se proto takových výroků měli zdržet.

Pozornost blízkých lidí je ale pro drogovou prevenci zcela zásadní. Konkrétně v létě by měli rodiče podle odborníků dbát na to, aby dali dětem dostatek podnětů a pomohli jim naplánovat volný čas.

Pokud přesto rodiče začnou mít podezření, že jejich potomek bere drogy nebo jinou návykovou látku, měli by věnovat větší pozornost varovným signálům. Mezi ně patří výkyvy nálad, časté poruchy spánku, výměna kamarádů, ztráta zájmů, agresivita, ale také to, že se doma začnou ztrácet věci nebo peníze. Samostatně mohou být tyto příznaky pouze projevem puberty, dohromady ale mohou znamenat závažnější problém.

Teenageři vedou ve spotřebě konopí, říká evropská zpráva o drogách

Drogám mezi mladistvými se podrobně věnuje například zpráva Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Ta uvádí, že marihuanu nebo hašiš užila v posledním roce téměř pětina lidí ve věku 15 až 34 let. Ve skupině od 15 do 16 let má v Česku aspoň jednu zkušenost s konopím dokonce 37 procent lidí.

Na předních místech se mladí Češi umístili i v případě užívání MDMA, který se nejčastěji prodává v podobě tablet pod názvem extáze.