ČR je evropskou pervitinovou „velmocí“ a teenageři vedou ve spotřebě konopí, říká nová zpráva o drogách

Téměř pětina mladých lidí v Česku má zkušenost s marihuanou nebo hašišem. Mezi patnácti a šestnáctiletými potom má alespoň jednu zkušenost s konopnými drogami více než třetina mladých. Je to evropský primát. Z celoevropského pohledu je ovšem nejčastěji užívanou nelegální stimulační drogou kokain. Jeho dostupnost a čistota přitom v poslední době vzrostla. Vyplývá to z nové zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Třetí místo v Evropě „obsadilo“ Česko v kategorii užívání konopných drog ve věku 15 až 34 let. Za rok 2016, na který se aktuální zpráva soustředí, je alespoň jednou užilo 19,4 procenta lidí. Na úplnou evropskou špičku se potom dostali nejmladší uživatelé marihuany či hašiše ve věku 15 až 16 let. Zkušenost s drogami má 37 procent z nich.

Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi mají čeští narkomani velký zájem také o extázi resp. látku MDMA a halucinogenní drogy jako LSD. U opioidů jako heroin, morfin či kodein pak statistici potvrdili významný růst užívání v posledních deseti letech.

Zpráva EMCDDA věnuje velkou pozornost i českému vztahu k pervitinu. V případě této drogy jde především o to, že je Česko jeho největším evropským výrobcem. Z 291 nelegálních varen odhalených v roce 2016 v Evropě jich bylo 261 v Česku. V Česku a na Slovensku se droga také nejvíce užívá, zároveň se ale již rozšířila do Německa, Španělska, na sever Evropy a na Kypr.

Nejrozšířenější drogou starého kontinentu je však kokain. Jeho zvýšená dostupnost souvisí podle EMCDDA s větší mírou pěstování koky a výrobou kokainu v Latinské Americe. Mezi lety 2014 a 2015 se o pětinu zvýšil počet lidí, kteří se léčí kvůli problémům s kokainem. Ten byl navíc druhou nejčastěji zaznamenanou drogou při hospitalizacích pro akutní stav.

Evropská drogová zpráva se zabývá situací v 28 členských zemích Evropské unie a také v Turecku a Norsku. Statistická data v ní pochází většinou z roku 2016, případně z posledního roku, pro který jsou data k dispozici.