Okousaná sušenka z Anglie. Historici zjistili nová fakta o působení Kubiše a Gabčíka

Události: Historici zjistili nová fakta o působení Kubiše a Gabčíka (zdroj: ČT24)

Historici zjistili nové informace o Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi ze skupiny Anthropoid. Dosud znali jen fakta z období od 5. března 1942 do květnového atentátu na Reinharda Heydricha. Co odbojáři, kteří na území protektorátu seskočili na konci prosince 1941, podnikali během ledna a února, nebylo jasné. Nově se to podařilo zjistit badatelům Jaroslavu Čvančarovi a Vlastislavu Janíkovi.

Jan Kubiš a Josef Gabčík působili například v okolí pražské Uhříněvsi, kde připravovali doskokovou plochu pro další výsadky z Velké Británie. Jako nejvhodnější místo pro seskok vybrali místní odbojáři kótu zvanou Jankov, kde měla na jaře 1942 seskočit skupina Out Distance.

„Tady potom v březnu dokonce dvakrát čekali na přílet letadla. První očekávání příletu se nepodařilo, protože přišlo špatné počasí, a pak o dva dny později, když na plochu znovu nastoupili, tak letadlo nepřiletělo,“ vypráví publicista Vlastislav Janík.

Pomoc místních odbojářů

Pomáhala jim při tom místní odbojová skupina. „Byli to velmi stateční lidí, kteří byli v odboji zapojeni už od roku 1939,“ upozorňuje Vlastislav Janík.

Do skupiny patřili třeba hrdina bitvy o Czajankova kasárna v březnu 1939 ve Frýdku Místku Karel Pavlík nebo Oldřich Frolík. „Ten byl zbrojířem, pokud víme, a byly u něj jeden čas ukryty některé věci z materiálu Anthropoidu, včetně zbraní,“ říká publicista Jaroslav Čvančara.

Parašutisti se opakovaně scházeli se svými pomocníky z domácího odboje na místě zvaném Tři kameny. „Zde se sešli a společně šli do nedalekého remízku, aby na místě podle instrukcí Jana Kubiše přesně vytyčili signalizační světla,“ popisuje Jaroslav Čvančara.

Sušenka jako památka

Kubiš a Gabčík přespali minimálně jednu noc v domě v Lidického ulici přímo v Uhříněvsi, kde bydel bývalý legionář Václav Novák. Jeho dceři tehdy dali britskou sušenku, která se dodnes zachovala. „Tatínek vyžadoval, aby ji snědla, aby nebyl žádný důkaz, že tam parašutisté byli,“ vypráví Libuše Votavová z Muzea v Uhříněvsi.

Dívka si vzácnost z Británie přesto schovala, i když ji z bezpečnostních důvodů upravila. „Okousala kolem dokola všecko, kde byl nějaký anglický nápis,“ říká Libuše Votavová.

Doskokové plochy v okolí Uhříněvsi nakonec výsadky vyslané z Velké Británie nikdy nevyužily, skupina Out Distance seskočila u Ořechova nedaleko Telče.