Vědci poprvé popsali plůdek jedné z největších ryb světa. Vypadá jako hvězdička

Měsíčník je nepřehlédnutelná ryba –⁠ jak svými rozměry, tak výrazným vzhledem. Přesto skrýval před biology jedno tajemství. Až doposud se téměř nic nevědělo o rané fázi jeho života. Australští a novozélandští vědci teprve nyní popsali, jak vypadá plůdek této ryby.

Plůdek měsíčníka
Zdroj: Kerryn Parkinson/ Australian Museum

O objevu informovalo Australské muzeum, jehož vědci se na výzkumu podíleli. Podařilo se jim to u menšího druhu měsíčníka, který nemá české jméno –⁠ to latinské zní Mola alexandrini. Dorůstá délky až 3,3 metru a může vážit přes dvě tuny. Svůj život tráví putováním mezi mořskými hlubinami a hladinou, kde se rád vyhřívá na boku –⁠ a současně se nechá čistit mořskými ptáky, kteří mu z těla odstraňují parazity.

Dospělý měsíčník
Zdroj: Erik van der Goot/ Wikimedia Commons

Samice tohoto druhu drží jeden pozoruhodný rekord: zřejmě jde o nejplodnějšího obratlovce na Zemi. Dospělá samice může mít až 300 milionů vajíček. A přesto až doposud tato vajíčka a plůdek, který se z nich vylíhne, nikdo v přírodě nepozoroval. Hledat je v oceánu cíleně je nesmírně složité. Mladí měsíčníci jsou totiž miniaturní a dospělcům nepodobní.

Odpověď ležela v muzeu

Expertka na tyto ryby Marianne Nyegaardová se vydala jinou cestou: pokusila se najít odpověď nikoliv v oceánu, ale muzejních depozitářích. Spolupracovala na tom s několika dalšími vědci a nakonec uspěla. Vzorek, který ukrýval odpověď, byl nalezen u pobřeží Nového Jižního Walesu v roce 2017 a měřil pouhých 5 milimetrů. Vědci z něj odebrali vzorky DNA, kterou pak analyzovali.

Dospělý měsíčník
Zdroj: Hasama Underwater Park/ Wikimedia Commons

„DNA sekvenci získanou z tohoto exempláře jsme porovnali s údaji získanými našimi spolupracovníky v zahraničí,“ popsali biologové v tiskové zprávě. „Ze sekvence byla zjištěna jasná shoda se vzorky dospělého měsíčníka druhu Mola alexandrini.“

Autoři objevu doufají, že výsledků své práce využijí k odhalení a identifikaci dalších exemplářů plůdku těchto ryb, které se nacházejí ve světových muzeích. Díky tomu by se mohlo podařit vykreslit lepší obraz životního cyklu těchto mořských obrů.