V české vědě ubývají ženy, celkově však výzkumníků přibývá

V českém výzkumu pracuje stále více lidí, žen mezi nimi ale ubylo. V roce 2017 se počet lidí pracujících na pozici výzkumník nebo výzkumnice proti roku 2005 zvýšil o více než 22 tisíc na 59 789, z toho 26,8 procenta tvořily ženy. To je zhruba stejně jako v předchozích dvou letech, proti roku 2005 se ale jejich počet snížil o dva procentní body. Vyplynulo to z Monitorovací zprávy o postavení žen v české vědě, kterou vydalo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

„Český výzkum dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Zbytečně tak přicházíme o potenciál, který by nás jako společnost posunul dál,“ uvedla editorka uvedené zprávy Hana Tenglerová. V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie podle ní patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky i na nejvyšších akademických pozicích v ČR k nejnižším.

Podle autorů zprávy, kteří při jejím zpracování vycházeli ze statistik ministerstva školství a Českého statistického úřadu, je dlouhodobě nejvyrovnanější zastoupení žen mezi výzkumníky v lékařských vědách. Loni tam pracovalo 48,2 procenta žen. Naopak nejméně jich je v technickém výzkumu, kde podíl žen v roce 2017 činil 13,2 procenta. V přírodních vědách bylo 25,1 procenta výzkumnic.

 

Největšími zaměstnavateli výzkumníků v ČR jsou vysoké školy a firmy, které jich loni zaměstnávaly čtyři pětiny. Ostatní působili ve vládním nebo neziskovém sektoru. Vědci tvoří více než polovinu všech zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, kde loni působilo v různých profesích 107 733 lidí. Zhruba třetina byly ženy.