Východní Slovensko bojuje s epidemií syfilidy. Proč je „francouzská" nemoc pořád takový problém?

Východní Slovensko se potýká s epidemií syfilidy. Tato pohlavní choroba je v tamním okrese Trebišov rozšířena výrazně více než ve zbytku země, informoval úřad veřejného zdravotnictví. Krizový štáb rozhodl o izolaci nemocných ve zdravotnických zařízeních. Podle médií se syfilis šíří hlavně v jedné romské osadě.

Romská osada, ilustrační foto
Zdroj: ČTK

Loni v trebišovském okrese, kde žije přes 100 tisíc obyvatel, přibylo 115 nových případů onemocnění syfilidou. U dalších několika stovek lidí byla nemoc potvrzena již dříve. S ohledem na počet obyvatel je výskyt syfilidy v okrese až 16násobně vyšší, než je průměr v celé zemi.

Hygienici uvedli, že zhruba sedm z deseti případů onemocnění se týká samotného města Trebišov, a to zejména oblasti, kde lidé bydlí ve špatných hygienických podmínkách. Podle slovenských médií jde o místní romskou čtvrť, ve které žije několik tisíc lidí. Mezi nemocnými jsou i nezletilí.

List Sme napsal, že syfilis se v regionu šíří i prostitucí. Slovenská policie odmítla spekulace o možné prostituci dětí a rozšíření nemoci připsala špatným hygienickým podmínkám. Uvedla rovněž, že o rozšíření syfilidy v romské osadě v Trebišově získala informace již před rokem a že se situací začala zabývat spolu s dalšími úřady. 

Krizový štáb nově rozhodl, že lidé trpící syfilidou budou izolováni v nemocnici. V první fázi by mělo být hospitalizováno méně něž deset osob. Regionální úřad veřejného zdravotnictví také vydal leták v romštině o nemoci, jejích příznacích a možnostech ochrany.

Galská nemoc

Syfilis se přenáší pohlavním stykem, kontaminovanými předměty nebo v těhotenství z matky na dítě. Neléčená syfilida může po čase vážně poškodit prakticky všechny orgány, nejčastěji kůži, kosti, srdce, mozek a míchu. V pozdějších stádiích může vést k duševním poruchám a smrti.

Pokud není syfilis léčena, má v 8 až 58 % procentech případů za následek úmrtí, u mužů bývá úmrtnost o něco vyšší. Syfilis ovšem dvakrát až pětkrát zvyšuje riziko přenosu HIV, přičemž velmi běžná je souběžná infekce oběma chorobami – v řadě městských center jde o 30–60 % případů.

Tato nemoc se do Evropy dostala zřejmě z Ameriky na lodích Kryštofa Kolumba. Protože ji jako první šířili francouzští vojáci, říkalo se jí zpočátku francouzská nebo galská nemoc. Pod názvem syfilis ji proslavil až italský báník Girolamo Fracastoro, který ji pojmenoval podle fiktivního pastýře Syphilla – což byl v jeho díle první muž, který se touto chorobou kdy nakazil. 

Syfilis v České republice

Počet pacientů se syfilidou v posledních letech poměrně stagnuje a pohybuje se v průměru kolem 730. Počet nově nakažených vzrostl od roku 2011 ze 437 na 494 v roce 2016. Výrazně přitom nemocných přibylo zejména mezi muži, kteří mají sex s muži. V roce 2006 tvořili necelou desetinu všech onemocněných syfilidou, v loňském roce pak téměř polovinu.

Od roku 2008 také výrazně přibývá těch, kteří mají syfilis a zároveň jsou HIV pozitivní. Vysoký přenos se vyskytuje i mezi bisexuálními lidmi. Podle lékařů to souvisí s rizikovým chováním těchto lidí. 

V posledních šesti letech se také zvyšuje počet pacientů s kapavkou, a to ze 709 na 1527 v roce 2016. „To souvisí s tím, že kapavka je někdy dnes už rezistentní k určitým antibiotikům, ale i s pracovním úsilím lékařů a lepšími diagnostickými metodami,“ uvedla Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.

Nově se objevila i nová tropická choroba lymphogranuloma venerum. V roce 2008 ji měl v ČR jeden pacient, od roku 2011 ale jejich počet strmě roste a v minulém roce to bylo již 43 lidí. Velmi strmě přibývá také infekce chlamydií. Od roku 2010 se počet pacientů s tímto onemocněním zpětinásobil, v předminulém roce jich bylo 2307.