„Federální“ spolupráce žije. Čeští vědci plánují 31 výzkumů se slovenskými kolegy

Badatelé z Akademie věd (AV ČR) budou v následujících letech spolupracovat se slovenskými kolegy na 31 výzkumných projektech – mimo jiné v oborech astronomie nebo moderních dějin. 

Eva Zažímalová
Zdroj: ČTK Autor: Roman Vondrouš

Zástupci akademií věd obou států dnes podepíšou dohodu, podle níž si budou vzájemně „půjčovat“ badatele pro společné výzkumy nebo pro studijní pobyty. Podobné dohody má AV ČR s jinými zahraničními institucemi, spolupráce se Slovenskou akademií věd je podle mluvčího AV ČR Jana Martinka největší.

Pro roky 2018 až 2020 plánují společné výzkumy se Slováky vědci ze 17 ústavů AV ČR, například astronomové, fyzici, mikrobiologové či historici z Ústavu soudobých dějin. Výhodou při spolupráci je to, že slovenská akademie má díky dlouhé společné historii podobnou strukturu a zaměření jednotlivých pracovišť.

Dohoda umožní jak společnou práci a výměnu českých a slovenských badatelů pracujících na stejném výzkumném projektu, tak krátkodobé individuální pobyty odborníků, kteří na spřízněné pracoviště přijedou za studiem.

V letech 2015 až 2017 tak v rámci těchto tříletých projektů například spolupracoval Fyziologický ústav se slovenským Ústavem pro výzkum srdce na tématu, jak patologické stavy ovlivňují odolnost srdce proti ischemii myokardu, a zkoumaly nové možnosti prevence a ochrany.

Biologické centrum zase v součinnosti s parazitologickým ústavem monitorovalo výskyt patogenů přenášených klíšťaty pod vlivem globálních klimatických změn. Filozofické ústavy na obou stranách se zabývaly fenomenologií, Ústav jaderné fyziky a slovenský Ústav experimentální fyziky zkoumaly radiační pole v blízkosti Země a možné souvislosti s kosmickým zářením měřeným na zemském povrchu.

Akademie věd a její partneři

Obdobná memoranda mají tuzemští akademici uzavřená i s jinými zahraničními institucemi zaměřenými na výzkum. Od května loňského roku je to například německá Frauenhoferova společnost, která je evropským lídrem v aplikovaném výzkumu pro průmysl a veřejnou správu. Instituty, které pod ni spadají, jsou ze třetiny placené státní institucionální podporou, dvě třetiny jejich rozpočtu tvoří jejich příjmy z výzkumu.

Za minulého předsedy začala akademie spolupracovat i se Společností Maxe Plancka, Čínskou akademií věd a také s Floridskou mezinárodní univerzitou. Slovenská akademie věd byla do rozpadu společného státu v roce 1992 součástí Československé akademie věd. Dnes zastřešuje přes padesát ústavů.