Na velikosti záleží: sklenice na víno se za 300 let zvětšily sedminásobně

Vědci ze slavné univerzity v Cambridge analyzovali průměrné velikosti sklenic na víno za období posledních 300 let. Ukázalo se, že sklenice se stále zvětšují, největší a velmi extrémní nárůst ovšem nastal v posledních 20 letech.

Naši předkové s velkou pravděpodobností pili mnohem méně vína než my. Když si dal náš pradědeček tři sklenky, znamenalo to něco zcela jiného, než když si dá někdo tři sklenky dnes.
Kolem roku 1700 byl objem sklenice na víno průměrně 66 ml, dnes je to již 449 ml, ukázal rozsáhlý průzkum. Přestože si málokdo bude v současnosti plnit skleničku vína až po okraj, podle autorů studie zvětšení objemu sklenky naznačuje, jak moc v současnosti stoupla spotřeba alkoholu, jehož konzumací moderní člověk řeší mnohem více problémů než v minulosti.

Jde o studii, která analyzuje sbírku sklenic na víno z Ashmolean Museum v Oxfordu, jednu z nejrozsáhlejších sbírek svého druhu, vědci ji porovnávali s modernějšími katalogy sklenic na víno. Velikost i podoba sklenic na víno ale byly v minulosti značně univerzální: na něco tak drahého, jako sklenice z kvalitního materiálu, měly jen vyšší vrstvy, které v minulých staletích žily velmi kosmopolitně. Jejich kultura byla v celé Evropě sjednocená, poznatky z Velké Británie se tedy dají velmi dobře použít pro celý evropský křesťanský svět.

Vývoj velikosti sklenic na víno
Zdroj: BMJ

„Víno se určitě bude pít i během vánočních svátků, ale je také jisté, že míra jeho konzumace bude velmi odlišná podle toho, kolik sklenek kdo vypije,“ uvádí profesorka Theresa Marteuová, která výzkum vedla. Výsledky vyšly v odborném časopise BMJ.

Pijeme stále víc

Začala s ním už roku 2016, kdy provedla menší výzkum – lidem nalévala víno do různě velkých sklenic; čím byly větší, tím více alkoholu během večera lidé vypili. Rozdíl se pohyboval až kolem 10 procent. Proto ji zajímalo, zda se velikost sklenic v průběhu dějin nezvětšuje; pokud by se to dělo, je velmi pravděpodobné, že kvůli tomu stoupá i spotřeba alkoholu.

V nové analýze se objevilo 411 sklenic na víno, od roku 1700 až do současnosti. Vědci našli jasně viditelnou přímou úměru: čím novější sklenice, tím větší objem mají. Roku 1700 byl objem vinné sklenky asi 66 ml, roku 2000 to bylo 417 ml, roku 2017 už dokonce 449 ml.
„Kolem roku 1700 se už začalo pít víno ze sklenic zcela běžně, souviselo to s pokrokem ve výrobě olověného skla, k němuž došlo na přelomu 16. a 17. století.“

Vědci v této práci zdůrazňují, že spotřeba vína ve Velké Británii stoupla mezi roky 1960 a 1980 čtyřnásobně a pak se mezi roky 1980 a 2004 opět zdvojnásobila. V Česku také spotřeba alkoholu stále stoupá – od roku 1989 stoupla spotřeba čistého alkoholu o třetinu.

Samozřejmě že se to všechno „nedá hodit“ jen na velikost sklenic, podle autorů studie však tento psychologicko-společenský fenomén může hrát nečekaně velkou roli, nemají to ale zatím potvrzené výzkumem. „Naše práce naznačuje, že kapacita sklenic na víno během 300 let stoupla. Od roku 1900 se zvětšuje rychleji; jestli to může vést k vzestupu konzumace alkoholu, ale nemůžeme potvrdit.“