KVÍZ: Znáte negativní účinky alkoholu na lidské tělo?

Podle nové studie má pivo ničivý dopad na zdraví Čechů. Většina si ale negativních dopadů alkoholu není vědoma. Patříte mezi ně?

Alkohol je v České republice nejčastěji používanou rekreační drogou. Nejvyšší příčky zaujímá i v celosvětovém srovnání. Jeho konzumace přináší spoustu pozitivního, ale také nečekaně mnoho rizik.

Alkohol sice pomáhá s krevním tlakem, spánkem a řadou dalších zdravotních komplikací, ale prokazatelně má také negativní účinky. Věříte mýtům o alkoholu, anebo znáte fakta? Otestujte své znalosti:

Z čeho vzniklo slovo alkohol?

A) Z řeckého alkeholus, což znamená lahodný.
B) Z latinského alkihilos, což znamená omamný.
C) Z arabského al-kohl, což znamená jemný.

Nadužívání alkoholu je hlavní příčinou nemoci:

A) Chronický zánět slinivky břišní.
B) Rakovina mozku.
C) Vznik zubního kazu. 

Jaký má vliv užívání alkoholu ve vysokých dávkách na pohlavní život u mužů?

A) Vede kvůli zvýšení hladiny estrogenů k feminizaci a zmenšení pohlavních orgánů.
B) Vede kvůli zvýšení hladiny testosteronů k maskulinizaci a zmenšení pohlavních orgánů.
C) Alkohol nemá žádné účinky na pohlavní život.

Jaký dopad má užívání alkoholu ve vysokých dávkách na mužskou plodnost?

A) Existuje prokazatelný vliv na zvýšenou tvorbu spermií, zvýšení objemu ejakulátu a zvýšení počtu spermií.
B) Existuje prokazatelný vliv na sníženou tvorbu spermií, snížení objemu ejakulátu a snížení počtu spermií.
C) Neexistuje prokazatelný vliv na mužskou plodnost.

„I mírné užívání alkoholu přispívá ke snížení plodnosti a ke zvýšení pravděpodobnosti spontánního potratu.“ Je to pravdivé tvrzení?

A) Ano.
B) Ne.
C) Spekuluje se o tom.

Patří rakovina prsu na seznam nádorových onemocnění v důsledku užívání alkoholu?

A) Ne.
B) Ano, odjakživa.
C) Byla na něj zapsána až v 90. letech 20. století.

Jak se nazývá porucha u kojenců, jejichž matky v těhotenství nadužívaly alkohol? Typickými příznaky jsou malá hlava, horší koordinace pohybů a mentální retardace.

A) Fetální alkoholový syndrom.
B) Dětská obrna.
C) Alkoholová parafýza.

Delirium tremens neboli třesoucí šílenství je stav vznikající u alkoholiků, když přeruší užívání alkoholu. Jaká je u něj úmrtnost?

A) Na tento stav se neumírá.
B) Asi 3–5 procent.
C) Asi 5–15 procent.

Jedním z důsledků přehnané konzumace alkoholu je také Korsakovova psychóza. Projevuje se:

A) Sebevražedným jednáním.
B) Vytvářením falešných vzpomínek a trvalým poškozením intelektu.
C) Oslepnutím.

Častým důsledkem chronického užívání alkoholu jsou psychotické poruchy. Projevují se u:

A) 3 procent silných uživatelů alkoholu.
B) 30 procent silných uživatelů alkoholu.
C) 90 procent silných uživatelů alkoholu.

Sebevraždu spáchá asi:

A) 1–5 % chronických uživatelů alkoholu.
B) 10–15 % chronických uživatelů alkoholu.
C) 40–45 % chronických uživatelů alkoholu.

Jaký je dopad alkoholu na úroveň stresu?

A) Alkohol zvyšuje úroveň stresu.
B) Alkohol snižuje úroveň stresu.
C) Alkohol nemá na stres žádný vliv.