Mladí čeští vědci dostali Prémii Otto Wichterleho - za výzkum imunity, bezdomovectví i ekologie jezer

Třiadvacet mladých vědců převzalo ocenění Akademie věd ČR. 

Video Události
video

UDÁLOSTI: Akademie věd udělila mladým pracovníkům Prémii Otto Wichterleho

Významné ocenění Akademie věd ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2017 – převzalo z rukou předsedkyně Akademie věd České republiky profesorky Evy Zažímalové v úterý 6. června 2017 v pražské Lannově vile třiadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR.

Toto ocenění je určeno perspektivním vědcům, kteří dosahují špičkových vědeckých výsledků a jsou nositeli vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a kteří v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let. Prémie pro mladé vědecké pracovníky ve svém názvu nese jméno profesora Otto Wichterleho na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd. Uděluje se od roku 2002.

Prémii dostal například Vítězslav Jarý, který se ve Fyzikálním ústavu věnuje optickým materiálům. Na základě svého předchozího studia dále rozvinul tematiku materiálů pro osvětlovací techniku. Spolupracuje s mnoha kolegy v České republice i v zahraničí. Je autorem a spoluautorem celkem 64 článků v renomovaných mezinárodních časopisech a čtyř národních patentů.

Další z řady oceněných Pavla Perlíková ve své práci v Ústavu organické chemie a biochemie kombinuje své znalosti z organické chemie a buněčné biologie, které obojí vystudovala. Věnuje se medicinální chemii, kde se výrazně podílela na vývoji nových sloučenin s protinádorovými účinky a popsala unikátní komplexní mechanismus účinku u jedné z nich.

Blízko k lékařskému výzkumu má i Peter Drábek z Ústavu molekulární genetiky. Respektovaný vědec v oblasti molekulární biologie a imunologie je už nositelem Ceny Jaroslava Šterzla za nejlepší publikaci české imunologické společnosti za rok 2011. Jeho současný výzkum se zabývá studiem signalizace receptoru, který je zásadní pro dostatečnou obranu organismu před viry a bakteriemi. Při nemoci tento receptor zároveň způsobuje celou řadu autoimunitních onemocnění, jako jsou kožní nebo gastroenterické záněty a naznačuje nádorové bujení.

Za výzkum ryb byl oceněn Milan Říha z Biologického centra. Podle akademie výrazně napomohl tvorbě české metodiky hodnocení ekologického potenciálu vodních nádrží a umělých jezer. Jeho práce bude mít v budoucnosti velký vliv na zvýšení ekologické kvality stojatých povrchových vod.

Z oblasti společenských věd získala prestižní cenu například socioložka Martina Mikeszová, která se zabývá problematikou bezdomovství, sociálního vyloučení a finanční dostupnosti bydlení. Mikeszová, která svoji vědeckou práci přerušila na čtyři a půl roku, kdy pečovala o své dvě děti, se po návratu z rodičovské dovolené dokázala velmi rychle znovu zapojit do práce. Ve srovnání s jinými publikacemi mladých sociologů jsou její publikace nadprůměrně často citovány a objevily se i ve špičkových mezinárodních časopisech.

Ocenění dostali: 

OBLAST VĚD O NEŽIVÉ PŘÍRODĚ 

 • Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 • RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D, Fyzikální ústav AV ČR 
 • Ing. Jakub Vícha, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
 • RNDr. Martin Doležal, Ph.D., Matematický ústav AV ČR
 •  Ing. Miroslav Krůs, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR 
 • RNDr. Karel Žídek, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR

OBLAST VĚD O ŽIVÉ PŘÍRODĚ

 • Mariana Manuela Salgado da Costa Amaro, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 • RNDr. Radek Šachl, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 • Ing. Libor Kobera, Ph.D., Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
 • Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 • Dmytro A. Yushchenko, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 •  Mgr. Soňa Legartová, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR 
 • Mgr. Lenka Polidarová, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR
 • RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR
 • Mgr. Zdeněk Kameník, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
 • Mgr. Peter Dráber, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR
 • Mgr. Milan Říha, Ph.D., Biologické centrum AV ČR 
 • Mgr. Jan Hrček, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 • RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D., Botanický ústav AV ČR

 OBLAST HUMANITNÍCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

 • Mgr. Martina Mikeszová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR
 • Petr Gibas, MSc., Ph.D., Sociologický ústav AV ČR
 • Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 • Ansten Mørch Klev, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR