Lidé, kteří jedí často čokoládu, mají zdravější srdce, popsali vědci

Lidé, kteří konzumují čokoládu, mají nižší šanci na vznik srdečních arytmií. Muži však potřebují na ideální ochranu sníst mnohem více čokolády než ženy.

O blahodárném vlivu čokolády na lidský organismus existuje množství lidových moudrostí, v poslední době však přibývá i vědeckých studií, které některé z těchto zkušeností potvrzují. V odborném časopise Heart vyšla v květnu rozsáhlá práce, která se věnovala vlivu konzumace čokolády na lidské srdce.

Příznivý vliv na odolnost srdce vůči arytmii prokázala studie nejsilněji u jedné čokolády týdně u žen a 2–6 čokolád týdně u mužů. Fibrilace síní, tedy celosvětově nejrozšířenější arytmie, ročně postihne asi 33 milionů lidí, výrazně snižuje délku života – přitom na ni neexistuje žádná jednoduchá léčba ani prevence. O to důležitější jsou výsledky nové práce mezinárodního vědeckého týmu.

Video Události
video

Reportáž: Vrozenou vadu srdce má třicet tisíc Čechů

Vědci, kteří na ní pracovali, vycházeli z dat o 55 tisících lidech ve věku mezi 50 a 64 lety, které byly shromážděny pro jinou vědeckou studii v Dánsku.

Protože v dotazníku, který starší práci doprovázel, účastníci uváděli i svou stravu, měli lékaři přístup k detailním údajům o tom, jaký jídelníček má nejbližší spojitost se srdečními poruchami. V dotazníku nezazněla informace, jaký druh čokolády lidé konzumují – nejoblíbenější čokoládou v Dánsku je ta mléčná.

Čokoláda a škola prospívají srdci

Osoby, které měly menší problémy se srdeční arytmií, spojovaly podle výsledků práce nejčastěji dva faktory: častější konzumace čokolády a vyšší vzdělání. Během 13,5 let, kdy studie probíhala, přibylo mezi sledovanými lidmi 3346 nových případů fibrilace síní. U osob, které konzumovaly čokoládu často, jich bylo přibližně o 10 procent méně než u těch, kdo se čokoládě spíše vyhýbali.

Navíc obecně platilo, že u žen se tato porucha objevovala výrazně méně často – aby se pravděpodobnost ještě snížila, stačilo jim navíc menší množství zkonzumované čokolády: jen jedna dávka čokolády oproti 2–6 dávkám u mužů.

Tato studie neřešila příčinu a následek, takže není jisté, zda opravdu čokoláda přímo ovlivňuje něco v srdci, anebo je její konzumace jen vedlejším efektem spojeným s nějakým jiným faktorem – například s vyšším životním stylem, který umožňuje nákup většího množství čokolády.

Je také možné, že na srdce má kladný dopad některá látka spojená s čokoládou, například mléko nebo jiné přísady. Navíc je dobré si uvědomit, že obsah čokolády v čokoládových produktech se po celém světě značně liší; výsledky dánské studie tedy nemusí být nutně přenositelné na jiné státy.