Vědci získali DNA Boženy Němcové. Budou moci vyvrátit či potvrdit spekulace o jejím původu

Byla Božena Němcová šlechtického původu? Díky objevu českých vědců na tuto otázku zřejmě brzy získáme odpověď.

Video Události
video

Genotyp zodpoví další otazníky kolem slavné spisovatelky

Podařilo se jim to z vlasů uložených v archivu muzea v České skalici. Analýzou se potvrdila jejich pravost a badatelům se otevírá prostor pro další výzkum původu slavné spisovatelky. Přesné datum, kdy se Božena Němcová narodila, není potvrzené. Nejčastěji se mluví právě o čtvrtém únoru – a to buď roku 1817 nebo 1820.

„Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znovu asi za dvě stě let, anebo ještě později, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“

Božena Němcová

z listu Janu Helceletovi ze 17. prosince 1851

Mezioborový tým odborníků vedený Mgr. Milanem Horkým, ředitelem Muzea Boženy Němcové v České Skalici, po dvouletém komplexním výzkumu zahájeném v lednu 2015, vydal stěžejní oznámení.

Podařilo se získat mitochondriální DNA Boženy Němcové (asi 1820–1862) a jejího syna Hynka (1838–1853). Více než 150 let stará DNA byla extrahována z vlasů ze sbírek Muzea Boženy Němcové v České Skalici citlivým postupem. DNA Boženy Němcové „je tu“ jednou pro vždy, v budoucnu nebude nutné pro případné další získání její DNA narušovat pietu místa jejího spočinutí na vyšehradském hřbitově.

Spekulace bude možné potvrdit, nebo vyvrátit

DNA Boženy Němcové byla identifikována především díky shodě s DNA jejího syna Hynka. „Připustíme-li dlouhodobé spekulace o šlechtickém původu Boženy Němcové, je zde otevřena cesta k jejich potvrzení, či vyvrácení,“ uvádí se ve zprávě. „Němcová byla vždy moderní, emancipovaná, daleko před standardy doby. Je-li nyní získána DNA z jejích vlasů a z vlasů syna Hynka postupem 21. století, lze snad předpokládat, že by jí právě tento typ zájmu a pozornosti vyhovoval,“ tvrdí vědci, kteří na tomto výzkumu pracovali. Tým expertů bude nadále usilovat o vyjasnění původu Boženy Němcové.

Co je mitochondriální DNA

Jedná se o DNA, která se nachází mimo buněčné jádro a předává se do další generace striktně prostřednictvím vaječné buňky matky, tzv. maternálně. Proto je tento typ DNA použitelný výhradně při určování dědičnosti po předcích v nepřerušené ženské (mateřské) linii. Výjimkou mohou být synové v první generaci. Tato možnost byla využita v případě Boženy Němcové a syna Hynka.