Mláďata mořských hvězdic loví pomocí vodních vírů

Vědci ze Stanfordovy univerzity poprvé popsali, jak vypadá způsob získávání potravy mladými hvězdicemi.

Tato mláďata vytvářejí kolem svého těla miniaturní vodní víry. Díky tomu si přitáhnou blíže k tělu řasy, které pro ně představují základ potravy. Uvedli to biologové ve studii, jež vyšla v prosincovém čísle odborného časopisu Nature Physics. Podívejte se, jak to vypadá: 


Než hvězdice dospějí a získají svůj typický tvar těla, plavou světovými oceány jako milimetry dlouhé larvy. Když pátrají po potravě, pádlují vodou pomocí řasinek – drobných vlasovitých útvarů dlouhých jen několik mikrometrů. Vědci nyní doložili, že larvy hvězdic mohou tyto řasinky poměrně dobře ovládat; pomocí nich vytvářejí ve svém okolí vodní víry, které do jejich blízkosti dostanou potravu.

Biologové studovali larvy druhu Patiria miniata (český název tato hvězdice nemá), který žije u amerického pobřeží. Do vody, v níž se larvy pohybovaly, umístili vědci mikroskopické částice, díky nimž mohli přesně pozorovat, jak vypadá proudění vody v okolí hvězdic. Ukázalo se, že jde o poměrně komplexní mechanismus – když jsou víry moc silné, hvězdice to zpomaluje; musí tedy sílu proudění ovládat.

Podivná sexualita hvězdic

Většina mořských hvězdic má oddělená pohlaví – existují u nich tedy samci i samice. U jiných druhů ale produkuje spermie i vajíčka jediný tvor, u některých má dokonce výrobu vajíček a spermií na starosti jeden orgán. Existují však i druhy, jejichž sexualita se v průběhu života mění: například Asterina gibbosa se rodí jako samec, ale v průběhu života se změní na samici. Ještě zvláštnější je sexualita u hvězdic Nepanthia belcheri: velká samice se může rozdělit na dvě menší hvězdice, jež jsou samci – když dostatečně vyrostou, mohou zase změnit pohlaví na samičí. Řada hvězdic se rozmnožuje také nepohlavně – některé druhy umí nechat dorůst celé tělo dokonce i z jednoho ramene.