Porod císařským řezem zřejmě přispívá k obezitě dětí

Děti, které přišly na svět císařským řezem, mají šanci, že budou v dětství obézní, o 15 procent vyšší než děti narozené „přirozenou cestou“.

 Podle lékařů, kteří toto téma studovali, pak tato vyšší náchylnost vůči obezitě u dětí přetrvává až do dospělosti. Jasně rozpoznatelný je rozdíl mezi sourozenci, kdy jeden z nich se narodil normálně a druhý „císařem“. V takovém případě je šance na obezitu v průběhu dětství dokonce o 64 procent vyšší oproti dítěti porozenému přirozenou cestou.

„Mezi císařským řezem a obezitou existuje silná asociace.“

Jorge Chavarro

profesor na harvardské T.H. Chan School of Public Health

Popsali to experti z harvardské T.H. Chan School of Public Health ve studii zveřejněné v odborném časopise JAMA Pediatrics.

Jasná čísla

Dokazuje to, že problém není v genetické zátěži, nýbrž ve způsobu porodu. Rozsáhlá studie sledovala 22 068 dětí narozených 15 271 ženám. Data vědci sbírali po dlouhých 16 let. Riziko obezity přitom bylo vyšší u potomků žen, které neměly k porodu císařským řezem objektivní lékařské příčiny. Další analýza dat ukázala, že ženy, které porodily přirozeně poté, co předtím rodily císařským řezem, dávaly svým potomkům šanci na obezitu o 31 procent nižší než ty, které rodily opakovaně metodou „sectio caesarea“.

I když se vědci snažili přihlédnout k dalším faktorům (například věk, rasa, zdravotní indikace matky, BMI index matky apod.), vždy se ukázalo, že císařský řez má pozitivní vliv na dětskou obezitu. Vědci v závěru své práce oznámili, že je potřeba ještě dalšího rozsáhlého výzkumu, který by přesvědčivě popsal a vysvětlil mechanismy, jež u porodů císařským řezem vedou k obezitě.

Podívejte se, jak vypadá porod císařským řezem:

„Porody císařským řezem jsou bezesporu v mnoha situacích nutnou a životy zachraňující operací,“ vysvětlil ve zprávě ke studii profesor Jorge Chavarro, který výzkum vedl. „Ale tyto porody také obsahují některé rizikové faktory jak pro matku, tak pro dítě. Naše studie ukazuje, že k nim musíme připočítat také riziko obezity pro potomky. Zejména rozdíly mezi sourozenci jsou, myslím, přesvědčivým důkazem, že mezi císařským řezem a obezitou existuje silná asociace.“

Výhody a nevýhody císařského řezu

V posledních 50 letech porodů císařským řezem výrazně přibylo. Příčinou jsou především dva faktory: jednak větší obava žen z bolesti i následků přirozeného porodu a především vyšší kvalita porodnické péče, která umožňuje poměrně složitou operaci provádět rutinně a především bezbolestně.

Statistiky dokazují, jak výrazný je trend v oblibě této metody porodu: před druhou světovou válkou šlo o desítky až stovky případů v celém Československu, před 40 roky se jednalo už o 5 procent všech porodů a v současné době přichází na svět císařskou cestou asi 16 procent dětí.

Výhodný pro matku. A co dítě?

Zatímco pro ženu je většinou císařský řez opravdu pohodlnější než často několikahodinový porod fyziologický, následky se projevují u dětí. Vědci popsali řadu problémů, které se u dětí narozených „císařsky“ objevují častěji hned u porodu. Jsou jimi například:

  • nižší obranyschopnost
  • horší poporodní adaptace
  • zrychlené dýchání
  • častější zápal plic

Následky porodu císařským řezem si podle řady studií dítě může nést celý život. Patří mezi ně nejčastěji:

  • častější alergie
  • častější astma
  • více psychických problémů a depresí
  • více infarktů a mozkových mrtvic