Na hranicích Česka a Saska jsou kvůli covidu častější namátkové kontroly, projet se ale dá bez omezení

Češi mířící do Saska musí od úterý počítat s častějšími policejními kontrolami. Důvodem je rozhodnutí Saska kvůli koronaviru výrazně omezit krátkodobý přeshraniční styk s Polskem a Českem, na který dosud neplatila povinná karanténa. Výjimky nadále mají pendleři či lidé cestující za zdravotní péčí. Hranice ale zůstávají volné a žádné pravidelné kontroly obnoveny nebyly.

Policisté na hranici Česka a německého Saska
Zdroj: ČTK Autor: Daniel Schäfer

„Provádíme namátkové kontroly,“ řekl mluvčí policie v saské Pirně. Pro Čechy, kteří hranice například kvůli práci v posledních týdnech přejížděli častěji, žádná podstatná změna nenastává, protože spolková policie počet hlídek v pohraničním regionu zvýšila již před časem.

Až do pondělí bylo ovšem možné do Saska jet bez nutné karantény za nákupy či rekreací, pokud takový pobyt nepřesáhl 24 hodin. To se ale změnilo a výjimka z karantény se nyní týká jen nezbytných cest ze sociálních, zdravotních či pracovních důvodů. Délka pobytu pak nesmí přesáhnout 12 hodin. K opatřením, která platí pro obyvatele Česka, Polska i Saska, saská ministryně zdravotnictví Petra Köppingová výslovně uvedla, že zajet si bez karantény přes hranice za nákupy či tankováním je zapovězeno.

Ti, kdo saská karanténní opatření poruší, musí počítat s pokutami až v řádu tisíců eur. Například za nenastoupení do domácí karantény může hygiena udělit pokutu 10 tisíc eur (265 tisíc korun), další 3000 eur (79 500 korun) pak může provinilec zaplatit za to, že do izolace nezamířil přímou cestou.

Při policejních kontrolách se ale žádné pokuty kvůli karanténním opatřením neudělují. „Pokud někoho zkontrolujeme a on se nedokáže odvolat na výjimku a nedoloží to, pak si od něj vezmeme osobní údaje a předáme je hygieně. Uložení pokuty je věcí zemských úřadů, tedy hygieny, která informace o pobytu dané osoby v rizikové zahraniční oblasti dostane,“ uvedla spolková policie.

„Prozatím nemůžeme sdělit žádné počty osob, které byly v úterý kontrolovány a které nespadaly pod výjimky,“ dovysvětlil mluvčí policie.

Proti postupu saské vlády se komentářem ohradil regionální deník Sächsische Zeitung, který současnou podobu malého pohraničního styku hodnotí jako chaos. Podle listu lze chápat strach obyvatel Drážďan, že se nakazí v nákupních střediscích, obavy ale nesmí být přehnané. „Také odpovědní Češi nemají pražádnou radost, když se jejich spoluobčané vydají masově autobusy za vánočními nákupy do Drážďan,“ uvedl s tím, že by možná postačilo, kdyby takové organizované nákupní výlety Praha zakázala.

To, že tak Praha neučinila, má podle Sächsische Zeitung co dočinění s jarní zkušeností, kdy Češi ze dne na den uzavřeli hranice s Německem, kde byla tehdy koronavirová situace oproti Česku výrazně horší.

„Tehdy se strašilo zvěstmi, jak cizinci, především Němci, do Česka koronavirus zavlečou. Stejně jako neoblíbení pendleři, kteří v Německu pracují,“ napsal deník. Praha se podle něj chce vyvarovat opakování takové situace, která jen přilila olej do ohně propagandistické a nacionalistické záště vůči sousedům. Česko podle deníku nyní prokázalo pochopení pro saské kroky, zároveň taktně mlčí, že Dráždaňy narušují českou suverenitu, protože zakázat Němcům tankovat na českých čerpacích stanicích může jen Česká republika.

V praxi to tak nyní může vypadat, že Sasové se při cestě na českou benzinku mohou odvolat na to, že Česko to umožňuje, při cestě zpátky jim ale němečtí policisté uloží karanténu. „Absurdistán. Mluvily spolu vůbec obě strany před tímto protichůdným nařízením?“ táže se Sächsische Zeitung.