Pád NDR oddalovaly půjčky z Bonnu. Západní Německo také za miliardy marek vykupovalo vězně

Německo si připomíná třicáté výročí pádu Berlínské zdi. Významný podíl na ústupcích NDR tehdy měly peníze, neboť východní Německo bylo závislé na půjčkách od západoněmecké vlády. Kolaps režimu pomáhal oddalovat i obchod s politickými vězni, které Bonn vykupoval za miliardy marek.

Video Události
video

Události ČT: Bonn vykupoval z NDR politické vězně

Vězení východoněmecké tajné služby Stasi v Hohenschönahusenu tak bylo nejen nástrojem útlaku, ale také strojem na peníze. To, že se vůdci komunistického režimu snažili oddálit jeho kolaps, bylo štěstím v neštěstí například pro Renate Wegwigtovou.

Dětská lékařka se do vězení Stasi dostala dvakrát. Poprvé po neúspěšném pokusu utéct tunelem pod Berlínskou zdí. „Protože jsem dětská lékařka, dali mě na celu s dvanácti vražedkyněmi dětí. Od rána do noci mi vyprávěly, jak zabily své děti,“ vzpomíná.

Po druhém pokusu o útěk a druhém zatčení následovalo lepší zacházení, neboť se z ní stalo cenné zboží. Jednoho dne ji Stasi odvezla za západoněmeckou hranici na setkání s agenty bonnské vlády. „Jako v detektivce: Vyměnili si kufr se svazky nových bankovek. Dnes vím, že za mě dali 100 tisíc marek a jednoho špiona,“ líčí vykoupená vězeňkyně.

Západní Německo celkem vykoupilo zpoza mříží východoněmeckých vězení na 34 tisíc lidí. Některé z nich uvěznila NDR jenom proto, aby je mohla prodat. Bonn za ně dal skoro tři a půl miliardy marek. Zčásti si východoněmecký režim nechal zaplatit ropou nebo máslem.

Bankrot NDR odvrátily západoněmecké půjčky  

Zdaleka to nebylo dost a v roce 1983 se NDR ocitla na pokraji bankrotu. „NDR zachránily mimo jiné miliardové půjčky, které ji poskytlo Západní Německo – přestože šlo o třídního nepřítele,“ vysvětluje Hanno Hochmuth z Centra pro historický výzkum v Postupimi.

Právě to také přimělo východní Berlín k ústupkům, jejichž proud už poté komunistické vedení nebylo schopné zadržet. Pádu zdi se dočkala i Regine Werwigtová. Cesta z východního Berlína do Západního jí kdysi zabrala sedm let plných strádání. Teď ji metrem zvládne za dvacet minut.