Církev má být pokorná a nepovyšovat se, řekl papež při kázání na Květnou neděli

Desetitisíce věřících s palmovými a olivovými ratolestmi se shromáždily na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu, aby si připomněly Květnou neděli, kterou začíná předvelikonoční svatý týden. Papež František při kázání řekl, že církev má být pokorná a odolávat pokušení povyšovat se. Podle Bible přijel Kristus na Květnou neděli do Jeruzaléma a byl oslavován jako spasitel, aby byl několik dní poté ukřižován.

„Radostné provolávání slávy při Ježíšově vstupu do Jeruzaléma následované jeho ponížením. Slavnostní zvolání následované brutálním mučením. Toto dvojí tajemství doprovází náš vstup do svatého týdne každý rok,“ řekl papež.

Vyvyšování se a duchovní světáctví jsou podle papeže „nejzrádnější pokušení ohrožující církev“. Na konci dvouhodinové mše František věřící požádal, aby se modlili za mír, zejména na Blízkém východě.

Květná neděle předjímá Velikonoce

Květnou nedělí končí čtyřicetidenní postní období a začíná pašijový týden, který směřuje k hlavním svátkům církevního roku – Velikonocům. Po Květné neděli přijde Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa a Zelený čtvrtek, který je prvním dnem, kdy se připomíná Kristovo třídenní utrpení a vzkříšení.

S večerem na Zelený čtvrtek přichází takzvané velikonoční třídenní (triduum), které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a nedělní Boží hod velikonoční. Velký pátek je připomínka dne, kdy byl Kristus umučen a zemřel na kříži. Bílá sobota, den pobytu Krista v hrobě, nočními obřady přechází v neděli, kdy se slaví zmrtvýchvstání.

Slavení Květné neděle je doloženo již od sedmého století. V tento den se před mší světí kočičky a jiné zelené větvičky. Připomíná se tím vítání Ježíše v Jeruzalémě palmovými ratolestmi, v Česku palmy nahrazují právě květy jívy.

Pro nevěřící jsou Velikonoce oslavou příchodu jara. Podle loňského průzkumu společnosti Rondo.cz chodí do kostela během velikonočních svátků asi 15 procent Čechů. Sedm z deseti lidí jako velikonoční tradici dodržuje barvení vajíček a koledování s pomlázkou.

Papeže čeká rušný týden

Pro hlavu katolické církve začíná Květnou nedělí jedno z nejrušnějších období roku. Na Zelený čtvrtek se František vydá do města Velletri jižně od Říma, kde v tamní věznici omyje a políbí nohy dvanácti odsouzencům. Připomene tak gesto pokory, které Ježíš v předvečer své smrti učinil vůči apoštolům.

Na Velký pátek si papež spolu s procesím projde křížovou cestu v Koloseu. V sobotu ho pak čeká vigilie ve Svatopetrském chrámu, která ukončí období půstu, a v neděli mše na Boží hod velikonoční, kdy pronese i tradiční požehnání Městu a světu.

Jde o sedmé Velikonoce za Františkova pontifikátu. Hlavou katolické církve byl zvolen v březnu 2013.

Video Církevní historik Šebek: Jinde je křesťanská tradice Velikonoc silnější než v Evropě, ji proto papež nazval „uvadající babičkou“
video

Historik Šebek: Křesťanská tradice Velikonoc? Evropa je podle papeže „uvadající babička“