Za nechráněný sex s prostitutkou v Německu nově pokuta 1,35 milionu korun

Německo zakázalo pohlavní styk s prostitutkou bez použití kondomu. Klientům hrozí pokuta až 50 tisíc eur (1,35 milionu korun). Poslanci také zavedli povinné zdravotní prohlídky pro prostitutky a zpřísnění pravidel pro založení nevěstinců. Zákon má zlepšit ochranu prostitutek před sexuálně přenosnými nemocemi a před vykořisťováním.

Dosud platila povinnost použít kondom při placeném pohlavním styku pouze ve spolkových zemích Bavorsko a Sársko. Zákon nijak nepostihuje prostitutky. Ty se nově budou muset povinně každé dva roky registrovat u úřadů a každý rok budou muset chodit na lékařskou prohlídku. Ženy ve věku 18 až 21 let budou muset svou živnost nahlašovat každý rok a k lékaři budou muset chodit v půlročních intervalech.

Zákon také zpřísňuje pravidla pro vznik nevěstinců. Už je nebude možné založit bez ohlášení, ale pro jejich otevření bude nutné povolení úřadů. Nevěstince budou muset splňovat minimální hygienické standardy, jako je oddělení pracovních a obytných prostor, a nebude je smět provozovat nikdo, kdo už byl v minulosti trestán.

Poslanci předpokládají, že by měl zákon pomoci v boji proti nucené prostituci. Od klientů prostitutek norma vyžaduje, aby hlásili podezření na to, že je žena, která jim sex za úplatu poskytla, ke své práci nucena. Pokud by někdo takové hlášení nepodal, přestože okolnosti, jako zranění ženy anebo její neochota k pohlavnímu styku, by nucené prostituci nasvědčovaly, hrozí mu až pět let vězení.

Prostituce byla jako profese uznána v Německu zákonem v roce 2002. Podle policejních odhadů působí v zemi nejméně 200 tisíc prostitutek, bojovnice za práva žen ale jejich počet odhadují až na 700 tisíc. Zhruba 90 procent osob nabízejících sexuální služby jsou ženy. Více než 60 procent z nich pochází údajně ze zahraničí.

Zákony namířené proti prostituci se rojí napříč Evropou. Francouzští poslanci odsouhlasili v dubnu zákon, který přenáší trestní odpovědnost z žen na zákazníka. Za koupi sexuálních služeb tak hrozí pokuta v přepočtu zhruba 40 tisíc korun.

Francouze inspiroval obdobný zákon, který platí od roku 1999 ve Švédsku a podle tamních úřadů omezil prostituci o polovinu. Klienti jsou trestáni také v Norsku, Británii, v Severním Irsku a na Islandu.

Začátkem tohoto roku schválil Evropský parlament usnesení vyzývající k přijetí zákona na celém kontinentu. Česko nemá zákonnou úpravu prostituce. Ta sama o sobě není trestná, což platí i pro zákazníky prostitutek.