Švýc. dem. k tématu Stav demokracie v ČR

Zastupitelská demokracie v ČR se neosvědčila a je zneužívána. Je třeba zavést přímou demokracii. Stát má být v rukou občanů, nikoli občané v rukou politiků.

Hnutí Švýcarská demokracie požaduje: Nahradit současný demokratický deficit přímou demokracií realizovanou prostřednictvím referend. Přidělit státu jen ty záležitosti, které „jdou“ napříč státem nebo vyžadují jednotnou regulaci (dálnice, železnice, energetické sítě, imigrace, kontrola léčiv) a ostatní převést na lokální úroveň. Hlubokou decentralizaci státu jako prevenci proti neefektivnímu centrálnímu plánování a centrální korupci. Zavést princip subsidiarity, aby nic, co může být politicky vykonáno na nižší úrovni nebylo přenášeno na vyšší úroveň. Možnost odvolání politiků z funkce. Povinnost předkládat lidu ke schválení důležité mezinárodní smlouvy. V případě neobjektivního informování občanů možnost zrušení platnosti referenda soudem. Předložení ústavy ke schválení lidu v referendu a možnost lidu žádat její celkovou revizi.

Co nám to přinese: Demokratické rozhodování je blíže lidem a mohou jej více ovlivňovat. Občané mohou navrhovat změny nebo nařídit celkovou revizi ústavy. V případě potřeby může lid zrušit přijatý zákon nebo nařízení vlády. Sounáležitost občanů s Českou republikou.