SENIOŘI k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Prioritou je rychlé dokončení dálniční a železniční sítě a jejich modernizace. Musíme posilovat funkci veřejné dopravy a modernizovat ji, aby byla spolehlivá.

Dlouhodobě nevyřešený problém. Silniční doprava je problematická a silnice jsou zahlceny kamiony. Silniční doprava je vzhledem k neustálým opravám dálniční sítě, rychlostních komunikací a všech ostatních silnic obtížněji využitelná pro osobní dopravu (bez pevných nervů). Kamionová doprava velmi zatěžuje silnice a jejich nekvalitní povrchy vyžadují neustálé opravy spojené s vysokými náklady, které nejsou pokryty mýtem. Je nezbytné věnovat velkou pozornost výchově účastníků dopravního provozu, zejména v autoškolách a veřejných sdělovacích prostředcích. Železniční síť je málo využívaná pro nákladní dopravu. Naše železniční síť, údajně jedna z nejdelších v Evropě není dostatečně využívána. Dochází k likvidaci zejména osobních tratí. Železniční doprava není větší mírou podporována, nejsou připraveny a vybaveny terminály pro přepravu osobních automobilů, které by mohly zajistit přepravu na velké vzdálenosti. Vodní cesty – jen verbalizované úvahy o jejich budování. Využívání vodních cest na našem území je pouze proponovaným záměrem. V jiných zemích jsou v provozu plavební kanály zajišťující levnou přepravu. Vybudování vodních cest plavebními kanály by však mohlo přinášet velké úspory.