PRAMENY k tématu Zdravotnictví

Covid krize devastuje funkci zdravotního systému, jak akutních, tak lůžkových kapacit. Zdravotní pojišťovny jsou finančně vyčerpány. Ztratili jsme kvalitu péče.

Obrovské prostředky plynoucí do zdravotnictví jsou příliš lákavé pro dodavatele lékařské péče. Pacientovo uzdravení a zdraví není na prvním místě. Mnoho subjektů je lobbistickým způsobem zainteresováno na množství a rozsahu zdravotních výkonů, a ne na zdraví občanů. Je potřeba doplnit a změnit přístup ke zdraví. Prosazujeme: kauzální léčbu, tj. léčbu příčin, nikoliv jen následků; zainteresování lékařů a zdravotních pojišťoven na uzdravení a zdraví pacientů; zvýšit spoluodpovědnost člověka za své zdraví, prevenci; metody včasné diagnózy, především u civilizačních chorob – využívat nejen metody západní, ale i východní a celostní medicíny včetně homeopatie; změnu úhradového systému pojišťoven ve prospěch prevence a léčby především raných fází vývoje chorob; snížení počtu zdravotních pojišťoven; omezení vlivu farmaceutické lobby a prosazení individuálních očkovacích plánů – očkování musí být nepovinné. Je třeba zastavit perzekuci zdravých občanů. Hledejme nejlepší řešení společně se širokou odbornou veřejností.