Volný blok k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Vytvoříme jediné ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí. Důchodová reforma bude přijata ústavním zákonem. Chceme subsidiaritu v sociální oblasti.

Sociální síť přestane být sítí houpací
Zavedeme naturální sociální dávky a budeme přímo proplácet náklady rodin, které jsou dlouhodobě bez zaměstnání, aby byl chráněn rozvoj dětí a potřeby těch, kdo se o sebe nemohou postarat sami.
Pomoc pomáhajícím
Pomoc nesmí být plánována úředníky s definitivou od zeleného stolu, sami provozovatelé hospiců nebo stacionářů nejlépe znají potřeby těch, komu slouží. Podpoříme proto princip subsidiarity v sociální oblasti.
Senioři se zasloužili o naši republiku
Zároveň je jejich role nezastupitelná při výchově mladé generace. Pracující rodiče budou moci účelově odvádět část sociálního zabezpečení jako dorovnání výše předčasného důchodu pro své rodiče, kteří budou pečovat o vnoučata. Legislativně usnadníme výstavbu nových domovů pro seniory s plnou odbornou péčí. Zpřísníme postihy za trestnou činnost páchanou na seniorech.
Důchodová reforma nesmí trestat ty, kdo celý život poctivě přispívali do systému sociálního zabezpečení. Její provedení bude možné jen na základě ústavního zákona, aby občané nežili v nejistotě před každými volbami.