PirátiSTAN k tématu Kultura

Svobodná kultura patří k pilířům vyspělé společnosti. Dejme české kultuře zaslouženou finanční injekci a braňme svobodná a transparentní média veřejné služby.

Kulturu tvrdě zasáhla opatření proti covidu-19. Financování kultury však dlouhodobě neodpovídá vyspělým státům a rozdělování dotací není srozumitelné a transparentní. Na naši kulturu půjde 1 % ze státního rozpočtu bez transferu církvím. Kulturní instituce získají odpovídající nezávislost vedoucí ke stabilnímu prostředí systému. Transformujeme příspěvkové organizace na veřejné kulturní instituce (VKI), což umožní operativnější organizaci kulturního provozu, vícezdrojové financování a ochranu institucí před přímým politickým vlivem. Po vzoru vyspělých evropských zemí podpoříme tzv. status umělce, stavbu „Vltavské filharmonie“ a nové Národní knihovny. Kulturní kreativní odvětví budou hrát významnou roli a naše kultura bude respektovaná ve světovém kontextu.

Média veřejné služby jsou nezbytnou součástí demokratické společnosti. Tato média nemají být závislá na aktuální vládnoucí moci. Změníme systém volby tak, aby v radách ČT a ČRo usedli skutečně nezávislí odborníci, kteří budou voleni více subjekty. Hospodaření veřejnoprávních médií bude podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu a rozhodnutí mediálních rad budou soudně přezkoumatelná.