PirátiSTAN k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Pomáhejme účinně těm, kteří to skutečně potřebují. Zjednodušme systém sociální podpory a péče a vraťme lidem šanci na pracovní zapojení i důstojné bydlení.

Pomoc dává smysl, jen když přijde včas. Systém sociální podpory a péče musíme zjednodušit. Pomoci potřebným dnes znamená ušetřit zítra. Proto usilujeme o pestrou nabídku služeb díky předvídatelnému víceletému financování a kvalitnímu personálnímu zajištění dostupnému ve všech regionech. Systém dávek bude přehledný, udržitelný, provázaný s daňovým systémem a digitalizovaný. Poskytujme důstojnou komunitní péči a systémovou podporu pečujícím rodinám. Těm, kteří o své blízké pečují, bude poskytována účinná systémová podpora a dostupné komunitní sociální a zdravotní služby. Stát a obce pomohou účinně řešit vážnou situaci s bydlením každému, kdo si nedokáže vlastními silami najít nebo udržet důstojné bydlení díky přijetí zákona o podpoře v bydlení, který jim dá soubor volitelných nástrojů.Trh práce a sociální zabezpečení podpoří i v době nastupující automatizace vytváření pracovních míst, slaďování pracovního a soukromého života, zaměstnávání znevýhodněných osob, spravedlivé odměňování a rozvoj zaměstnanců, férové smluvní vztahy a bezpečné pracovní podmínky. Legální práce se bude vyplácet i nízkopříjmovým, díky čemuž ve společnosti poroste soudržnost.