APB k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Vymýtíme dotace z podnikatelského prostředí.

Vymýtíme dotace z podnikatelského prostředí. Na venkově posílíme roli škol jako komunitních center. Zajistíme navýšení dopravní obslužnosti okrajových částí krajů, pohraničí a dalších míst s nízkou koncentrací obyvatel. Tím zajistíme vyšší flexibilitu pracovní síly, zjednodušíme dojíždění za prací, ale i umožníme příliv kapitálu a pracovních příležitostí do těchto dosud okrajových lokalit. Zajistíme pitnou vodu do každé domácnosti a tím i vyšší kvalitu života na venkově. Vytvořením takových podmínek, aby na venkově mohly smysluplně žít a pracovat vícegenerační rodiny zabráníme vylidňování venkova. Přispějeme k vyšší míře soběstačnosti ČR při ekologické produkci domácích potravin a jejich distribuci přímo ke spotřebiteli. Podpoříme malé a střední zemědělce. Zasadíme se o rozvoj zádržních vodních ploch a jejich následné udržování. Zemědělce podpoříme i při péči o krajinu. Podpoříme i rodinné firmy, začínající technologické firmy, ale i nejmenšího obchodníka, nebo hostinského. Stát nesmí být úřední moloch, vyhrožující razítky. Důležitý je každý podnikatel, který přispívá svou prací k prezentaci a rozvoji země.