SPD k tématu Covid-19

Odmítáme pandemickou tyranii, povinnou vakcinaci a diskriminaci společnosti. Plošné zákazy nejsou řešením. Stát musí uznávat protilátky a hradit testy.

Odmítáme pandemickou tyranii a požadujeme zrušit. tzv. pandemický zákon. Prosazujeme, aby se uznávaly protilátky, a chceme, aby se v září vrátily děti do školy bez podmínek, bez omezení, bez nutnosti očkování, bez povinného testování a bez roušek při výuce. Odmítáme dělení společnosti na očkované a neočkované, jelikož řada občanů se nechce očkovat například ze zdravotních důvodů, nebo z důvodů, že mají protilátky. Stát by zároveň měl tyto testy na protilátky nejen plně hradit, ale také uznávat. Prosazujeme normální život pro naše děti. Chceme svobodně mluvit, myslet a dýchat. Hnutí SPD se jasně vymezuje proti povinnému očkování navíc stále ještě tzv. „experimentální vakcínou“, tedy vakcínou, u které neproběhl standardní vývoj a standardní schvalovací proces v obvyklé délce 18 měsíců. Hnutí SPD prosazuje dobrovolné očkování bez diskriminace neočkovaných. Plošné zákazy nejsou řešením. Je potřeba prošetřit předražené nákupy zdravotnického materiálu vládou ANO a ČSSD v době nouzového stavu vyhlášeného v průběhu pandemie v rámci kontrolních zjištění NKÚ.