ČSSD k tématu Zahraniční politika

Česko musí vystupovat sebevědomě, protože jedině země, která dokáže jasně definovat své zájmy, si získá v zahraničí respekt a prosadí své zájmy v EU.

Chceme dobře vycházet s našimi sousedy, protože dobré vztahy pomáhají prosperitě v celém našem regionu. Budeme dál posilovat výborné vztahy se Slovenskem, důležitá je pro nás spolupráce také s Polskem a Maďarskem v rámci Visegrádské skupiny. Chceme udržovat mírové, korektní a vzájemně výhodné vztahy s velmocemi, jako je Čína a Rusko, strategickou váhu přitom přikládáme evropskému spojenectví s USA.

Chceme aktivně utvářet a konstruktivně i progresivně měnit Evropskou unii. Proto ale potřebujeme být v jejím jádru. Musíme maximálně využít příležitostí, které nám k tomu dává předsednictví v EU v roce 2022. Budeme v EU mimo jiné prosazovat všechny iniciativy vedoucí k boji s daňovými úniky a daňovými ráji.

Chceme podpořit export českých výrobků na světové trhy. Budeme intenzivně podporovat posílení nástrojů ekonomické diplomacie včetně navýšení prostředků. Prosadíme vznik České rozvojové banky, která by podpořila financování vývozu na rozvojové trhy.