ČSSD k tématu Zdravotnictví

Nedovolíme privatizaci českého zdravotnictví. Kvalitní a dostupná zdravotní péče musí být garantována pro všechny – bez ohledu na aktuální stav peněženky.

Bez kvalitního a dostupného zdravotnictví se v 21. století neobejdeme. Pandemie covid-19 nám ukázala sílu a odolnost veřejného systému zdravotnictví. Naše zdravotnictví nekolabuje díky obrovskému nasazení personálu i díky tomu, že se je podařilo uchránit před masivní privatizací a poplatky.

Zavedeme povinnost lékáren zveřejnit na internetu aktuální výši doplatku na jednotlivé léky a informaci, jaký lék ze stejné skupiny je bez doplatku hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Našim cílem je zajistit v každém druhu léků alespoň jeden bezdoplatkový lék.

Budeme cestou benefitů od zdravotních pojišťoven odměňovat pacienty, kteří se aktivně podílejí na prevenci obezity, kouření či nadměrné konzumace alkoholu. Pro každého seniora od 65 let zavedeme možnost týdenního pobytu v lázních.

Vrátíme praktické i zubní lékaře do venkovských oblastí. Zájemců z řad takových lékařů bude hrazeno specializační vzdělávání a ve spolupráci s kraji znovu zaplníme prázdné ordinace na venkově a v odlehlejších místech.

Snížíme počet zdravotních pojišťoven na tři a každoročně ušetřené prostředky v řádu miliard investujeme přímo do zdravotní péče.