Jiří Šoltys: Za to, že pracují, jsou lidi trestáni. Vyřešilo by to 10 tisíc korun nepodmíněného příjmu

Stát lidi trestá za to, že pracují, tvrdí strana Národ sobě.  Pokud by ale každý občan měsíčně dostal nepodmíněný příjem 10 tisíc korun, zmizela by podle předsedy strany Jiřího Šoltyse šedá i černá ekonomika a příjem státu by se zvýšil až pětkrát.

Video Události, komentáře
video

Jiří Šoltys (Nás) v Událostech, komentářích

Jste pro přijetí eura?

V současnosti rozhodně ne. Doba, kdy euro by bylo přínosem, už je dávno pryč. Nyní se pouze Evropská unie snaží přivázat odcházející země za pomoci eura. Pokud přijmout euro v dnešní době, tak pouze jako paralelní měnu ke koruně české. Rozhodně ne jako hlavní měnu.

Má Česká republika přijímat uprchlíky z muslimských zemí?

Přijímat uprchlíky z muslimských zemí rozhodně nemáme. Můžeme těmto zemím pomoci, pokud o to budou stát, ale na jejich vlastním území. Nikoliv přijímat zde tyto uprchlíky a potom například tvořit uprchlíky z vlastního národa.

Jste v zájmu vyšší obranyschopnosti země pro znovuzavedení povinné vojenské služby?

Nikoliv. Zavedení povinné vojenské služby v dnešní době není cestou k posílení obranyschopnosti národa. Na jedné straně se snaží naše vláda a Evropská unie odzbrojit řádné občany, na druhé straně však chce zavádět povinnou vojenskou službu. Toto není správnou cestou. Je zapotřebí v českém národu posílit vlastenecké pocity, postarat se o to, aby český národ byl spokojený. Potom tento národ bude mít i větší tendence, ambice hájit své vlastní svobody, své vlastní území.

Je zapotřebí tento národ v podstatě celoživotně vzdělávat za pomoci zájmových činností a podobně. Co se týče armádních dovedností, musíme si uvědomit, že v dnešní době technického pokroku, když někdo půjde na vojnu na půl roku, na rok a naučí se být expertem u své zbraně, tak za dva roky tato zbraň je již zcela zastaralá.

To znamená, potřebujeme jako základ profesionální armádu a k ní potřebujeme národ, který bude vyzbrojený a který bude sám ochoten zasáhnout tak, jak to mají některé jiné země. Čili nikoliv odzbrojovat vlastní národ.

Je nějaký politický subjekt, se kterým byste za žádnou cenu nešli do vlády?

Nikdy neříkej nikdy. V podstatě vše je dáno tou dobou, v které je to dáno. Takže v tuto dobu můžeme říct jediné, ano.

Ano, jakože s hnutím ANO byste nešli do vlády? Ať je to jasné.

Já si myslím, že diváci si to přeberou po svém a dozajista správně.

Víte, koho podpoříte v prezidentské volbě?

Ptát se v tuto dobu, koho podpoříme v prezidentské volbě, je ještě velmi předčasné, protože nemáme všechny karty na stole. Já se naopak zeptám, pane redaktore, jen tak pro zajímavost. Víte, na který velmi slavný den připadá poslední den, kdy mohou kandidáti na post prezidenta podat své přihlášky?

Jako moderátor nebudu odpovídat na otázky, ale nechám se poddat.

Je to sté výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

Dobrá. To byly anketní otázky, které dostali zástupci všech kandidujících subjektů v Událostech, komentářích. Národ sobě, to je heslo, které je jednoznačně spojené s historií Národního divadla. Jakou to má souvislost s politikou?

Ono není spojené s historií Národního divadla. Je spojené s národem této země, protože tímto heslem národ dal najevo svou soudržnost, to, že pouze tento národ dokáže společnými silami změnit mnohé i napříč a naproti mocipánům, kteří mnohdy chtěli tento národ vláčet někam jinam.

Národní divadlo Praha
Zdroj: Národní divadlo Praha

Co prostřednictvím vašeho programu a vaší strany národ sám sobě dá, když tedy vyjdu z toho hesla a spojení s Národním divadlem.

Já bych se vyhnul tomu spojení s Národním divadlem, protože Národní divadlo je jeden z produktů tohoto spojení. Národ sobě je obrovská síla prezentující sílu celého tohoto národa. A stejně jak tento národ si dokázal sám sobě vlastně vybudovat, postavit Národní divadlo, a to hned dvakrát, tak stejně tak má tento národ sílu změnit své postavení v současnosti.
Náš hlavní cíl je zavedení nepodmíněného příjmu, což je v dnešní době, řekl bych, dost revoluční myšlenka, i když už je hodně používaná i v jiných státech, v jiných zemích. A tato idea umožňuje zcela změnit kvalitu života nás všech.

Já se k tomu nepodmíněnému příjmu za chvíli dostanu. Ještě prosím jednu věc, která vychází z vašich stanov. Vy ve stanovách píšete: „Strana vychází v politickém životě ze zcela nových principů, jež povyšují každého člověka v životě společnosti z nemyslící bytosti plnící nesmyslné příkazy na aktivního spolutvůrce pružné inteligentní společnosti hodné třetího tisíciletí.“ Proč o občanech České republiky říkáte, že jsou nemyslící bytosti? Nemůže to někoho naštvat?

Nikoliv. My neříkáme o občanech České republiky, že jsou nemyslící bytosti.

Tak nabízíte pouze program v České republice.

Ne, ne. Ano, my pouze říkáme, že zde je fůra lidí, kteří by rádi viděli českého občana jako nemyslící bytost, slepě plnící příkazy ze shora. Toto my říkáme. Nikoliv že máme v republice nemyslící bytosti. To rozhodně ne. Naše země, naše republika je plná velmi chytrých vzdělaných lidí, kteří jsou podepsáni za mnoha vynálezy napříč celým světem. Takže máme velmi moudré a velmi chytré lidi.

Tento program prosazujete v České republice.

Ano, my můžeme tento program prosazovat v České republice. Jsme občany České republiky.

Dobrá, nemyslící občané v České republice nejsou, takto lidi u nás nepopisujete. Ať je to úplně jasné.

Ne, rozhodně netvrdíme, že naši občané jsou nemyslící bytosti. A netvrdíme to ani o nikom jiném. Je to rozdíl, pokud o někom řekneme, že je nemyslící bytost a pokud to někdo takto chce vnímat.

Pojďme k nepodmíněnému příjmu. Je to hlavní téma vašeho programu, nebo to nejsilnější. Co to je tedy nepodmíněný příjem pro všechny, jak by měl být velký a proč ho chcete zavést?

Nepodmíněný příjem je geniální ekonomický nástroj na nastartování ekonomiky daného státu. Díky nepodmíněnému příjmu odpadne fůra byrokratických překážek, může zaniknout fůra nepotřebných pracovních míst, která jsou na druhé straně velkou přítěží tohoto státu.

Kupříkladu?

A umožní občanům, aby za práci byli odměňováni, nikoliv trestáni, jak je tomu v současnosti. Nepodmíněný příjem v podstatě nám umož…

Počkejte, pojďme postupně. Jak jsou lidi za práci trestáni místo odměňování?

V současném systému, dá se říct, sociálního síta, který má každý stát, v tomto státě je člověk potrestán za to, že pracuje. Ekonomicky je za to potrestán.

Jak je za to potrestán? To byla podstata té otázky.

Velmi jednoduše. V podstatě vy dnes, když nebudete pracovat, dostanete od státu nějaké dávky, nějaký příspěvek. Když začnete pracovat, tak vše, co si vyděláte, tak vám od tohoto příspěvku odečtou. Ale nikdo vám nezohlední například to, že když si vyděláte třeba šest tisíc, na dosažení tohoto výdělku šest tisíc budete muset někam jezdit, tak třeba tři tisíce dáte jenom do dojíždění. Vám zbudou ve skutečnosti jenom tři tisíce. Ale stát vám vezme celých šest. To znamená, veškeré činnosti s tím spojené budete hradit ze své vlastní kapsy, čili jste trestán za to, že pracujete. To my nechceme. Navíc o tom, jestli dostanete nějaký příspěvek, nebo ne, rozhoduje nějaký úředník. Proč někdo má tento příspěvek brát a jiný stejně postavený ne?

Kolik by ten nepodmíněný příjem měl být? Ve svém programu píšete o částce deset tisíc korun. To platí?

Částka deset tisíc korun platila vzhledem ke studiím, které jsme prováděli, cirka před rokem a půl, dvěma.

Takže deset tisíc je zhruba relevantní částka.

Ano, přesně.

Každý měsíc každému v České republice.

Ano.

Včetně dětí?

Ano, včetně dětí.

Takže to je asi jeden a čtvrt bilionu korun, což je zhruba celý státní rozpočet.

Je to zhruba náš státní rozpočet. Ale tady je právě to kouzlo…

Čím byste ho naplnili potom?

To vám právě nyní řeknu. To je právě to kouzlo, protože díky nepodmíněnému rozpočtu se nastartuje obrat v České republice. Tímto obratem se vlastně stane to, že peníze začnou protíkat. Prakticky má šanci zaniknout veškerá šedá a černá ekonomika a díky tomu dojde k naplnění státní pokladny. Při nepodmíněném příjmu deset tisíc korun podle expertíz, které jsme si dělali před touto dobou, se zvedne příjem do státního rozpočtu cirka čtyři až pětkrát. Každé peníze totiž, které dostane každý z těchto lidí, tak dotečou daňovými kanály během řádově dvou měsíců zpět do státního rozpočtu.

Bezpečnostní otázky. Částečně jste o nich mluvil, přesto bych poprosil prohloubení. Obnovit všeobecnou brannou výchovu, a to ve všech stupních. Jak? Jak by to vypadalo? Mmnozí to mají spojeno ještě s těmi igelitovými pytlíky, plynovými maskami a zaléháním patami směrem k jadernému výbuchu.

No, vidíte, a přesně toto je to, co vás v podstatě učí na vojně. Toto jsou takové ty všeobecné věci, které by měl vědět každý z nás.

Tak mi řekněte, jak by to mělo být.

Ano, i toto je branná výchova, to, co říkáte. Může to být vnímáno tendenčně k určité době, ale skutečně tomu tak je. Navíc máme zde dnešní svět, který se snažíme, aby nebyl genderově rozdělený, takže potřebujeme, aby i ženy věděly, jak se v těchto krizových obdobích chovat. To znamená, budeme na vojnu hnát i ženy? Já si myslím, že ne. A co se týče potom dalšího vzdělávání, to znamená, na základní škole máme základy. To znamená, naučíme se tam základním dovednostem, které se používají i potom ve vojenství. A potom jak jdete věkem, učíte se další a další. A to je i to, o čem jsem mluvil jako o odzbrojování národa, protože máme zde velké množství například sportovních střelců.