Cesta k tématu Průmysl a obchod

Místo zahraničních korporací podpora domácího podnikání; podpora regionální soběstačnosti a inovací s vysokou přidanou hodnotou 

Nepřiměřená podpora zahraničním investicím na úkor podpory domácích podnikatelů včetně tolerance parazitických postupů a nekalých praktik na trhu vytváří nerovné podmínky, jejichž výsledkem je subdodavatelská ekonomika bez dostatečné inovační schopnosti a s nízkou přidanou hodnotou. Stáváme se kolonií.

Prosazujeme:
- přesměrování vládních pobídek a garancí do podpory domácího malého a středního podnikání
- vytváření a podporování inovačních center propojujících inovativní nápady, technologie a kapitál s cílem zajistit produkci výrobků s vysokou přidanou hodnotou uplatnitelnou na zahraničních trzích
- podporu růstu obchodně-marketingových dovedností a schopnost používání moderních technologií při expanzi na zahraniční trhy
- zpřísnění ochrany hospodářské soutěže a zamezení vzniku monopolů i málo četných oligopolů
- u obcí a regionů posílit možnost ovlivnit druhy, rozsah a podmínky investic
- zjednodušit administrativu pro podniky
- snížit celkové daňové zatížení a především zdanění práce