DSSS k tématu Zdravotnictví

Zdravotní péče musí být bezplatná, s výjimkou luxusních zdravotnických služeb. Odmítáme znovuzavádění poplatků ve zdravotnictví

Zdravotní péče musí pro občany zůstat bezplatná, s výjimkou luxusních zdravotnických služeb. Je neodkladně třeba zredukovat počet zdravotních pojišťoven a zprůhlednit jejich činnost. Peníze od daňových poplatníků musí jít přímo do zdravotnictví. Prosazujeme navýšení odměn zdravotním sestrám. Odmítáme plýtvání finančních prostředků ve formě bezplatného léčení cizinců, kteří do České republiky přicestovali z oblasti Afriky, Asie a Dálného východu.

Prioritu v lékařské péči mají čeští občané. Mladí a kvalifikovaní lékaři stále odcházejí za prací do zahraničí. Řešením je účelné nakládání s finančními prostředky, aby končily tam, kde mají, a nikoliv v kapsách papalášů nebo ředitelů pojišťoven, kteří se předhánějí ve zlatých padácích, nákupech luxusních vozů či stavbách přepychových domů. Odmítáme znovuzavádění poplatků ve zdravotnictví. Občan má právo na bezplatné lékařské ošetření, samozřejmě s tím, že si celý život platí zdravotní pojištění.