BPI k tématu Zdravotnictví

Prostředky na dostupnou péči musí být samozřejmostí. Pro naše občany kvalitní zdravotní péči, víčka pro běžence ať sbírají neziskovky 

Odmítáme platit nákladnou zdravotní péči pro nelegální migranty na úkor našich vlastních seniorů a našich dětí. Upozorňujeme i na to, že s příchodem běženců se k nám začínají šířit nemoci, které jsme dávno vymýtili a které by se mohly stát pro naše občany smrtelnou hrozbou. Chceme páteřní síť zdravotních zařízení. Specifické a náročné operace musí pro každého pacienta provádět ti nejlepší odborníci ve specializovaných zařízeních, ne každá nemocnice. Tím ušetříme nemalé finanční prostředky. Na druhou stranu základní péče musí být co neblíže občanům. Porodnice, interna, léčebna dlouhodobě nemocných a běžná chirurgie musí být v co nejkratší dojezdové vzdálenosti i od nejmenší obce. Zdraví není zboží, se zdravím se neobchoduje! Zdravá populace je základním kamenem budoucnosti národa.