RČ k tématu Průmysl a obchod

Zrušení nesmyslných regulací od zrušení EET přes osekání poplatků autorským svazům po zákon o významné tržní síle 

Přestat podporovat montovny a výrobu s nízkou přidanou hodnotou, nepodbízet se zahraničnímu kapitálu za každou cenu a nepodporovat jako ČSSD fabriky, které využívají českou levnou pracovní sílu. Naopak musíme nalákat průmysl s vysokou přidanou hodnotou, využít vzdělanou populaci a propojovat průmysl s výzkumem a univerzitami. Zaměřit se na odvětví, která mají v Česku tradici a vyučují se. Neblokovat velké firmy nebo řetězce, ale nedávat jim výhody před malými a středními podniky, které mají tvořit páteř ekonomiky a neodesílají zisky za hranice. Zjednodušit stavební zákon tak, aby stavební povolení nebyla v případě velkých projektů odysea na mnoho let, a zjednodušit zákon o zadávání veřejných zakázek tak, aby se zadavatelé nebáli oslovovat i menší firmy a dokázali bez rizika policejní asistence hodnotit zakázky podle kvality, nejen ceny.