Realisté k tématu Zemědělství a životní prostředí

Česká krajina musí mít vyšší schopnost zadržovat vodu, české zemědělství musí vytvářet vyšší přidanou hodnotu a více zásobovat domácí trh

K zachování kvality zemědělské půdy a zdrojů pitné vody je nutné rozčlenit krajinu na menší celky přirozenými krajinnými prvky tak, aby se omezily důsledky pokračující vodní eroze a odplývání nejcennější půdy z polí do vodních toků. Stávající nastavení zemědělských dotací je třeba změnit ve prospěch odpovědných hospodářů s vazbou ke konkrétní lokalitě a ve prospěch skutečného rozvoje venkova.

Klíčová opatření:

Zjednodušit legislativu spojenou s obnovou a výstavbou rybníků a zvýšit sazbu dotace na krajinné prvky (meze, mokřady, stromořadí atd.) tak, aby vzrostla motivace společnosti takové prvky budovat a rozšiřovat.

Posílit odpovědnost podnikání v krajině vazbou podpor na místo podnikání, omezit podpory pro „zemědělce z Václaváku“ a snížit v programech rozvoje venkova finanční strop na jeden projekt. Podporovat lokální ekonomiku, včetně produkce regionálních, skutečně českých potravin, a tím zvýšit potravinovou soběstačnost ČR.