KSČM k tématu Zahraniční politika

Ano-míru a bezpečnosti, Chartě OSN, kolektivní bezpečnosti v Evropě, suverenitě ČR. NE-militarismu, migračním kvótám, fašismu a diktátu EU 

Mírové soužití ve světě a bezpečnost občanů, základní potřeba lidí. ANO mezinárodnímu právnímu řádu, uplatňování Charty OSN. NE – militarismu. Referendum o vystoupení z NATO. Odmítání zahraničních vojenských základen v ČR. NE účasti na zahraničních misích bez mandátu OSN. Bezpečnost Evropy na bázi OBSE. Diplomatické řešení mezinárodních problémů. Zahraniční politika musí být zárukou mírové budoucnosti ČR a prosperity. NE migračním kvótám. Příčiny migrace řešit v místech vzniku. Prevence proti hrozbám terorismu. Ochrana vnějších hranic EU. Odmítání diktátu, zajištění rovnoprávného postavení členských zemí. Zásadní reforma EU. Regionální a přeshraniční spolupráce, dobré sousedské vztahy. NE nadnárodním paktům omezujícím suverenitu států. NE fašismu, rasismu, náboženské a jiné nesnášenlivosti a diskriminaci. ANO obranyschopné armádě, posílení bezpečnosti ČR.

Video Filip o vztazích ČR s Ruskem
video

Filip o vztazích ČR s Ruskem

Filip o vztazích ČR s Ruskem

Šrámek, Štěpánek, Filip a Ženíšek o vztazích ČR s Ruskem

Štěpánek a Filip o vztazích ČR s Ruskem

Filip o vztazích ČR s Čínou

Sršeň, Kobza a Filip o směřování EU

Filip a Ženíšek o směřování EU

Filip a Peksa o referendu ohledně setrvání ČR v EU

Kobza, Štěpánek a Filip o migraci a uprchlických kvótách

Filip o uprchlických kvótách

Benešík, Filip a Kupka o prioritách zahraniční politiky ČR

Filip o prioritách zahraniční politiky ČR

Kandidáti o krizi v Katalánsku