SPD k tématu Zdravotnictví

 Dostupné a kvalitní zdravotnictví hrazené veřejným pojištěním 

Zdravotnictví je placeno prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. Samozřejmě, že tento princip chceme zachovat. Nevyhneme se nutnosti definovat standardní péči a také nutnosti zlepšit evidenci a kontrolu v oblasti prováděné péče a v oblasti zdravotních investic z veřejných prostředků. Standardní péče musí poskytovat veškerou dostupnou zdravotní péči. Pacient by si komerčně mohl připlatit nadstandard zahrnující služby hotelového a speciálního charakteru.

Odchody lékařů a zdravotnického personálu způsobuje hanebné ohodnocení jejich práce. Především plat nastupujícího lékaře je třeba dostat nad úroveň průměrné mzdy. Po atestačním vzdělání a praxi musí následovat další nárůst ohodnocení práce lékaře. Je třeba zvýšit podporu lékařských fakult a zvýšit jejich kapacitu pro české studenty. Ve spolupráci se samosprávami navrhneme program pro podporu uplatnění lékařů v odlehlejších regionech.

Video Kandidáti o protestech praktických lékařů
video

Kandidáti o protestech praktických lékařů

Kandidáti o protestech praktických lékařů

Kandidáti o prioritách ve zdravotnictví

Dvořák a Trnka o platech ve zdravotnictví

Dvořák, Heger, Sedláček, Kaňkovský a Svoboda o protikuřáckém zákonu

Mackovík, Sedláček, Trnka, Běhounek, Svoboda, Vyzula a Dvořák o poplatcích ve zdravotnictví

Dvořák a Běhounek o nadstandardní péči

Kandidáti o privatizaci nemocnic