SPD k tématu Zemědělství a životní prostředí

Dotace EU nemohou řídit zemědělství, chceme kvalitní potraviny 

České zemědělství je třeba osvobodit od diktátu EU a ochránit před dovozem dotované zemědělské produkce. Je nutné obnovit potravinovou bezpečnost České republiky v oblasti množství a kvality potravin. Naprosto odmítáme dotační zemědělskou politiku EU. Zemědělské podniky budou moci obnovit přirozenou rovnováhu mezi rostlinnou a živočišnou výrobou, což vytvoří pracovní místa na venkově a umožní rozvoj malých potravinářských podniků.

Pokud ukončíme diktát EU, nemusíme radit českým zemědělcům, co mají pěstovat. Rychle a přirozeně zmizí lány řepky do PHM a kukuřice do bioplynek a objeví se trvalé pícniny. Sníží se úroveň chemizace a zlepší se bilance vody v krajině a ochrana půdy před erozí. Požadujeme deprivatizaci hospodaření s vodou.

Video Holík o prioritách ministerstva zemědělství
video

Holík o prioritách ministerstva zemědělství

Holík o prioritách ministerstva zemědělství

Davis, Jurečka, Faltýnek, Holík, Váňa, Zahradník, Pavera a Kováčik o privatizaci Budvaru

Holík o privatizaci Budvaru

Holík a Zahradník o nových pravidlech pro národní parky

Davis, Faltýnek a Holík o kvalitě potravin

Holík o kvalitě potravin

Pavera, Jurečka a Holík o podpoře malých a velkých zemědělců

Holík o podpoře malých a velkých zemědělců

Holík, Kováčik, Zahradník a Faltýnek o ceně másla