ČSNS k tématu Společnost a kvalita života

Odmítnout adopce homosexuály, zrušit veřejné kamerové sledování, nepřijímat muslimské migranty, kontrolovat neziskovky placené zahraničím 

Zachováme tradiční pojetí rodiny jako svazek jednoho muže a jedné ženy.

Rodinu budeme daňově zvýhodňovat. Odmítáme adopce dětí homosexuály a veřejnou propagaci jakýchkoliv sexuálních orientací. Zjednodušíme podnikání tím, že u současných tzv. volných živností umožníme podnikat bez registrace pouze na rodné číslo. Nastolíme přívětivé prostředí ve společnosti, které nebude nahlížet na každého občana jako na potenciálního pachatele, zároveň nepovedeme politiku „otevřených hranic pro každého“.

Nebudeme narušovat život našich obyvatel zbytečnou kontrolou jejich pohybu - zrušíme nepotřebné veřejné kamerové systémy. Zároveň však zpřísníme tresty pro recidivisty a rodiny, které neposílají své děti do školy. Dostavíme JE Temelín a začneme s přípravou staveb dvou dalších jaderných elektráren,které následně umožní odstavit uhelné elektrárny. Nebudeme přijímat muslimské migranty, neumožníme cizím státním příslušníkům kazatelskou a pastorační činnost na našem území.