TOP 09 k tématu Obrana a bezpečnost

Pro TOP 09 neexistuje v bezpečnostní politice jiná možnost než členství v nejužším jádru NATO. Zvýšíme výdaje na obranu na 2 % HDP 

Česká republika musí být podle TOP 09 v jádru NATO a EU. Díky oběma mezinárodním organizacím žijeme v míru, bezpečnosti a máme zajištěnou ekonomickou stabilitu. TOP 09 bude prosazovat, aby byla Česká republika v rámci těchto organizací aktivnější a fungovala jako konstruktivní a spolehlivý partner. TOP 09 prosadí zvýšení výdajů na obranu na 2 % HDP. Zajistíme modernější vybavení pro armádu a rozšíříme ji vybudováním třetí bojové brigády. Podporujeme větší roli aktivních záloh, sloužících jako rychle dostupná rezerva pro případy nouze. Protože se povaha hrozeb v 21. století změnila, bude TOP 09 připravovat stát nejen na konvenční válečný konflikt, ale i na hrozby hybridní povahy. V oblasti vnitřní bezpečnosti se TOP 09 zaměří na boj s korupcí, organizovaným zločinem a terorismem. Veškerá bezpečnostní opatření, která prosadíme, budou sloužit zájmu občanů. Nebudou nepřijatelnou měrou zasahovat do jejich práv a svobod.

Video Skalický, Stropnický, Černý a Černochová o právu na držení zbraně
video

Skalický, Stropnický, Černý a Černochová o právu na držení zbraně

Skalický, Stropnický, Černý a Černochová o právu na držení zbraně

Skalický o právu na držení zbraně

Skalický o policii

Skalický o základní vojenské službě

Skalický o terorismu a migraci

Skalický o migraci

Gabal, Černý, Bartoš, Skalický a Stropnický o terorismu a migraci

Kandidáti o prioritách bezpečnostní politiky

Kandidáti o teroristických útocích