Druhé kolo v praxi: Na hlasovací lístky ve schránce nečekejte

Dva týdny po prvním kole přímé prezidentské volby půjdou čeští občané opět volit. Napoprvé totiž žádný kandidát nezískal přes polovinu všech hlasů a vybírat se bude ze dvou nejsilnějších. Pro voliče se toho v případě druhého kola moc nemění. Hlavní je to, že lístky s postupujícími kandidáty už nedostanou do schránek, ale až ve volebních místnostech. V manuálu voliče pro druhé kolo přinášíme potřebné informace.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Ondřej Hájek

Kdy se bude definitivně rozhodovat o hlavě státu pro následujících pět let? Druhé kolo prezidentské volby se opět odehraje během dvou dnů. Svůj hlas budou moci občané odevzdat v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. V zahraničí budou místnosti otevřeny adekvátně podle vzoru z prvního kola.

Po sobotní druhé hodině začne sčítání hlasů. Vzhledem k tomu, že v prvním kole bylo přes 90 procent okrsků sečteno už po dvou hodinách, lze očekávat, že vítěz druhého kola bude znám během odpoledne. Rozhodne nadpoloviční podíl hlasů.

Jak bude vypadat samotné hlasování? Jeho průběh bude v podstatě kopírovat první kolo volby. Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a české občanství. Pro tyto účely je zapotřebí mít u sebe platný občanský průkaz, platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky či cestovní průkaz.

S sebou si volič tentokrát nemůže přinést hlasovací lístky, protože ty nebudou pro druhé kolo dopředu distribuovány. Dostane je přímo ve volební místnosti. Následně se s nimi odebere za plentu, kde vybere jeden lístek s kandidátem, kterého chce volit, nijak ho neupravuje, vloží do obálky, která je pro hlasování určena, a hlas v obálce vhodí do urny ve volební místnosti.

Za neplatné považuje ministerstvo vnitra takové hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, ale i takové, které jsou přetržené nebo které nejsou vloženy do úřední obálky. Neplatný je hlas i v momentě, pokud by v obálce vhozené do urny bylo více hlasovacích lístků.

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.

Je možné opět využít voličský průkaz? Při výběru prezidenta je možné volit i jinde než na místě, kam volič náleží podle své trvalé adresy, a to v obou kolech. V případě, že před prvním kolem výslovně nepožádal o voličský průkaz pouze na některé kolo volby, obecní úřad nebo zastupitelský úřad mu měl vydat dva voličské průkazy – pro obě kola.

Kdo chtěl ale voličský průkaz až pro druhé kolo, měl šanci i po skončení prvního kola. Obecní úřad či zastupitelský úřad mohl vydávat voličský průkaz nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tedy do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin. Písemná žádost o průkaz musela být podle zákona doručena nejpozději 7 dnů před konáním voleb.

Voličský průkaz se předkládá spolu s dokladem totožnosti po příchodu do volební místnosti, volební komise si jej pak ponechá a přiloží k seznamu voličů. Kdo voličský průkaz má, musí si ho vzít, i když nakonec změnil plány a volí doma.

Mezi kým se bude vybírat? Podle výsledků prvního kola voliči budou rozhodovat mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem.

Ministerstvo vnitra ale ve svých pokynech počítá s nejrůznějšími variantami. Pokud by se třeba jeden z postupujících kandidátů vzdal práva kandidovat, postoupil by pak do druhého kola kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.  

Zákon pamatuje i na případnou rovnost hlasů nejúspěšnějších kandidátů ve druhém kole prezidentské volby, ale v takovém případě volby končí neúspěšně a musí se opakovat.