30 let zpět: Federální parlament schválil takzvaný velký lustrační zákon

Účelem této právní normy bylo zabránit zkompromitovaným osobám z období komunistického režimu vykonávat vedoucí funkce ve veřejné správě, justici, armádě, policii a veřejnoprávních médiích. Zákon se vztahoval na bývalé příslušníky nebo spolupracovníky StB, funkcionáře KSČ od okresního tajemníka výše, příslušníky Lidových milicí, členy akčních výborů či prověrkových komisí a na studenty vysokých škol pro příslušníky Veřejné bezpečnosti či Státní bezpečnosti v Sovětském svazu.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1991.

Video Federální parlament schválil takzvaný velký lustrační zákon
video

Federální parlament schválil takzvaný velký lustrační zákon

Zdroj: ČT24