Děkanem ostravské lékařské fakulty se chtějí stát tři akademici. Hledá se náhrada za Martínka

Po odvolání Arnošta Martínka, které souviselo s pochybeními při přijímacím řízení, se o funkci děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity ucházejí tři zájemci. Jsou jimi pověřený děkan fakulty a proděkan pro vědu a výzkum Václav Procházka, prorektor pro strategii a rozvoj Roman Hájek a vedoucí Ústavu zobrazovacích metod Petr Krupa. Volba se uskuteční 3. března.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Zdroj: Ostravská univerzita

Procházka obdržel 50 platných návrhů, Hájek měl deset platných a jeden neplatný návrh a Krupa měl jeden platný návrh. Volební komise Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity tak u všech tří kandidátů konstatovala, že byly splněny všechny požadované náležitosti.

„Mým cílem je stabilizace fakulty s udržením akreditace pro magisterský obor všeobecného lékařství a její dynamický rozvoj v následujících letech,“ uvedl Procházka. Zasadit se chce například i o zklidnění komunikace, obnovení důvěry ve fakultu i modernizaci jejího vybavení. Zaměřit se chce také na personální zajištění výuky nebo posílení role studentů.

I Hájek uvedl, že chce fakultu stabilizovat, získat novou akreditaci pro obor všeobecné lékařství a zajistit dostatečnou odbornou garanci tohoto oboru. Jeho cílem je rovněž vytvořit na fakultě vhodný prostor pro dlouhodobou akademickou a vědeckou práci talentovaných lidí a klást větší důraz na užší spolupráci se studenty a jejich organizacemi. Krupa zatím vyjádření neposkytl.

O odvolání děkana rozhodl až Akademický senát Ostravské univerzity

Někdejší děkan Martínek byl z funkce odvolán k 2. lednu. Jeho konec souvisel s minulými pochybeními při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval i Národní akreditační úřad. Ke studiu škola přijala i uchazeče, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení.

Rektor Jan Lata nakonec navrhl odchod Martínka z čela fakulty. Akademický senát fakulty ale podnět rektora nepodpořil a nakonec o něm loni v listopadu rozhodoval Akademický senát Ostravské univerzity, který návrh většinou jediného hlasu schválil.

Lékařská fakulta se nyní uchází o novou akreditaci pro obor všeobecné lékařství. Současná akreditace pro studijní program je sice platná do roku 2024, ale přijímat nové studenty na jejím základě může lékařská fakulta jen do května 2020.

Po prvotních problémech, kdy fakulta obdržela negativní stanovisko ministerstva zdravotnictví a musela akreditační spis dopracovat, získala před pár dny kladné stanovisko ministerstva a spis může zamířit k Národnímu akreditačnímu úřadu. Fakultě ale stále hrozí, že by nemusela stihnout letošní přijímací řízení. Záleží na rychlosti vyřizování potřebných úkonů.