Lékařská fakulta v Ostravě dostala od ministerstva souhlas k akreditaci

Lékařská fakulta Ostravské univerzity obdržela kladné stanovisko ministerstva zdravotnictví k akreditačnímu spisu pro obor Všeobecné lékařství. Spis tak může zamířit k Národnímu akreditačnímu úřadu. Fakultě přesto stále hrozí, že by nemusela stihnout letošní přijímací řízení.

Ilustrační fotografie
Zdroj: ČTK Autor: Miroslav Chaloupka

Lékařská fakulta obdržela od ministerstva zdravotnictví původně negativní stanovisko, a to na základě doporučení odborných společností. Ministerstvo fakultě vytýkalo například nedostatečné personální obsazení.

„Lékařská fakulta odstranila nedostatky, které doposud resortu bránily vydat souhlasné stanovisko, a podala žádost o akreditaci znovu. Ministerstvo zdravotnictví na základě doložených dokumentů vyhodnotilo, že nově předložená žádost již odpovídá všem zákonným požadavkům, a absolventi tohoto studijního programu tak budou připraveni odpovídajícím způsobem vykonávat regulované povolání lékaře,“ řekla mluvčí úřadu Gabriela Štěpanyová.

Na posouzení má akreditační úřad čtyři měsíce

Podle mluvčí univerzity Hany Hanke má Národní akreditační úřad čtyři měsíce na to, aby spis posoudil a v případě kladného vyjádření škole udělil novou akreditaci.

„Samozřejmě jsme si plně vědomi, že nás v rámci akreditačního procesu čeká ještě spoustu práce. Jsme ale připraveni věnovat se akreditaci intenzivně jak z pohledu personálního zajištění, tak i zajištění kvality výuky,“ řekl proděkan pro vědu a výzkum Václav Procházka, který je zároveň dočasně pověřen řízením fakulty.

Současná akreditace pro studijní program Všeobecné lékařství je platná do roku 2024, ale přijímat nové studenty na jejím základě může Lékařská fakulta jen do května 2020. Žádá proto o novou akreditaci. Proděkan Václav Procházka stále doufá, že v případě pozitivního stanoviska by fakulta ještě letos stihla přijmout nové studenty. V opačném případě by rok byla bez nových posluchačů.

Fakulta se dlouhodobě potýká s problémy

V minulosti čelila lékařská fakulta kritice za pochybení při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval i Národní akreditační úřad. Kvůli kauze o funkci nakonec přišel předchozí děkan Arnošt Martínek. Fakulta už ale přijala sérii nápravných opatření.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety. Ke studiu medicíny se tam ročně hlásí přes tisíc zájemců. Studium na lékařské fakultě doposud ukončilo 281 lékařů.