Odchod šéfa ostravské medicíny ostatní děkani podporují. Manipulace při přijímačkách považují za nepřijatelné

Děkani všech fakult Ostravské univerzity vyjádřili podporu rektorovi Janu Latovi, který chce navrhnout odvolání děkana Lékařské fakulty Arnošta Martínka. Důvodem je manipulace s výsledky přijímaček a s tím spojená hrozba, že se oboru Všeobecné lékařství omezí akreditace.

Ředitel FNO Jiří Havrlant a děkan Lékařské fakulty OU Arnošt Martínek
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

„Rektorovi vyjádřili podporu společným prohlášením děkani všech ostatních fakult, protože stejně jako rektor považují za nepřijatelné přijímání studentů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení,“ řekl mluvčí univerzity Adam Soustružník. Případné setrvání děkana ve funkci jeho kolegové považují za poškozování dobrého jména instituce.

O problémech se ví už rok

O možných manipulacích při přijímacím řízení na fakultu se začalo mluvit už loni. Dění na fakultě tak začal prověřovat Národní akreditační úřad (NAÚ). Komise NAÚ ve zprávě, která unikla do médií, doporučila Radě NAÚ na základě zjištěných nedostatků zahájit řízení o omezení akreditace.

Jednotný postup všech děkanů a podporu rektorova rozhodnutí potvrdil také děkan Přírodovědecké fakulty Jan Hradecký. Problémy na lékařské fakultě vnímá negativně, ohrozit podle něj mohou dobré jméno celé školy. „Budu rektorovi odesílat finální verzi naší výzvy, kde se připojujeme k tomu, aby byl zahájen proces odvolání Martínka,“ řekl.

„Nejsem o této záležitosti informován a nemohu se k ní vyjádřit.“

Arnošt Martínek

děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Pochybil i rektor Lata?

Arnošt Martínek už dříve uvedl, že pokud má nést zodpovědnost za systémové selhání, je podle jeho názoru minimálně stejným dílem zodpovědný i garant oboru Všeobecné lékařství, kterým je od roku 2010 rektor Lata. Ten to však odmítá a podpořil ho i děkan Hradecký.

„Garant studia řeší úplně jiné problémy než přijímací řízení. To je garant z hlediska odbornosti a věcnosti,“ uvedl Hradecký. Podle Laty zákon o vysokých školách stanoví, že za rozhodování v rámci přijímacího řízení je zodpovědný děkan. „Pokud by garant studijního programu chtěl zasahovat do těchto kompetencí děkana, dopouštěl by se sám porušení zákona,“ upřesnil rektor.

Děkan musí mít přehled, jinak by ho fakulta nepotřebovala

Podle Hradeckého je řídícím orgánem fakulty děkan, který nese zodpovědnost. „Apeloval bych na pana Martínka, aby si uvědomil, co všechno se s tím pojí, že to není jen záležitost nějakého jeho místa a funkce děkana,“ řekl.

Hradecký dodal, že i kdyby pod rozhodnutími o nestandardním přijetí byl podepsán třeba zástupce děkana, nic to na situaci nemění. Děkan vždy musí vědět, co se na jeho fakultě děje, protože jinak by fakulta nemusela děkana vůbec mít.

Návrh na odvolání musí projednat Akademický senát Lékařské fakulty a schválit Akademický senát univerzity. Akademický senát fakulty zasedne v pondělí. Martínek uvedl, že se ho účastní.