Rektor Ostravské univerzity navrhne odvolání děkana lékařské fakulty kvůli možnému odebrání akreditace

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata navrhne akademickému senátu univerzity v příštích dnech odvolání děkana lékařské fakulty Arnošta Martínka. Ve středu to řekl mluvčí univerzity Adam Soustružník. Důvodem jsou podle mluvčího pochybení při přijímání studentů na lékařskou fakultu. Té teď kvůli tomu hrozí omezení akreditace pro obor všeobecné lékařství, na který by fakulta nemohla přijímat nové studenty. Martínek řekl, že odpovědnost za situaci nese i Lata coby garant oboru.

Arnošt Martínek
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Návrh na odvolání musí podle mluvčího projednat akademický senát lékařské fakulty a schválit akademický senát univerzity. Martínek už dříve uvedl, že rezignovat nehodlá.

Mluvčí univerzity řekl, že procedura odvolání se zahajuje, pokud děkan neplnil své povinnosti nebo závažným způsobem poškodil zájem vysoké školy nebo fakulty. „Docent Martínek v době, kdy byl děkanem, rozhodl od roku 2010 o přijetí 16 uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení ke studiu studijního oboru všeobecné lékařství. Přijetím těchto uchazečů se dopustil závažného porušení právních předpisů i vnitřních předpisů univerzity a podmínek přijímacího řízení pro tento studijní obor,“ uvedl Soustružník.

Podle něj za přijímací řízení i přijímání uchazečů odpovídá děkan. „O přijetí uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, neinformoval (děkan) garanta studijního oboru, ačkoli tato skutečnost je pro garanta důležitá z hlediska hodnocení přijímacího řízení,“ jmenoval jeden z dalších důvodů pro návrh na odvolání mluvčí.

Komise navrhla odebrat akreditaci

Vedení univerzity Martínkovi také vytýká, že u nestandardně přijatých studentů byla odstraněna původní negativní rozhodnutí o jejich nepřijetí (i po odvolání, tedy ze strany rektora) a byla nahrazena pozitivními rozhodnutími děkana o přijetí. Podle mluvčího tyto kroky svědčí o Martínkově systémovém selhání ve funkci děkana, neplnění jeho povinností a poškození zájmů fakulty i univerzity.

„Výtce, že jsem jako děkan od roku 2010 zodpovědný za systémové pochybení při přijímání studentů, nerozumím. Lékařská fakulta měla od svého vzniku celkem tři děkany. Pokud tedy mám nést za toto systémové selhání zodpovědnost, nese ji podle mého názoru minimálně stejným dílem i garant oboru všeobecné lékařství, kterým je od roku 2010 profesor Jan Lata,“ uvedl Martínek. Dodal, že tuto otázku tak v případě návrhu na své odvolání logicky veřejně vznese.

Zprávy o možných manipulacích při přijímacím řízení na fakultu se v médiích objevily loni. Posléze dění na nejmladší lékařské fakultě začal prověřovat Národní akreditační úřad (NAÚ). Komise NAÚ ve zprávě, která unikla do médií, doporučila Radě NAÚ na základě zjištěných nedostatků zahájit řízení o omezení akreditace.

Když vypukla aféra kolem přijímacího řízení, rektor tehdy odmítl Martínka znovu jmenovat děkanem fakulty, která se v té době potýkala s personálními problémy. Jmenování odložil, ale po několika týdnech nakonec Martínka, který získal důvěru akademického senátu fakulty, děkanem jmenoval.