Ostravská lékařská fakulta přijímala studenty, kteří neudělali přijímačky. Teď jí hrozí ztráta akreditace

Lékařské fakultě Ostravské univerzity hrozí, že přijde o akreditaci pro obor všeobecné lékařství; na ten by pak nemohla přijímat nové studenty. Plyne to ze zprávy komise akreditačního úřadu ke kontrole přijímacího řízení. Kontrola prokázala, že fakulta devět let nestandardním způsobem přijímala studenty.

Ilustrační foto: Medici při výuce
Zdroj: ČTK Autor: Miroslav Chaloupek

Národní akreditační úřad dění na fakultě začal prověřovat, když se v médiích objevila informace o možných manipulacích při přijímacím řízení na fakultu. Kontrolní komise zhruba na dvaceti stranách dokumentu popsala odhalená pochybení.

Za nejvážnější považuje, že fakulta ke studiu opakovaně přijala studenty, kteří v rámci přijímací zkoušky nezískali alespoň minimální celkový počet bodů. Během osmi let mělo být na fakultu přijato nejméně pětatřicet studentů, kteří přijímačky neudělali. Mezi sto šestnáct přijatých se dostal například student, který byl na víc než osmistém místě.

„Pověřené osoby konstatují, že v rámci kontroly přijímacího řízení ke studiu ve studijním programu Všeobecné lékařství na LF OU pro akademická léta 2010/11 – 2018/19 zjistily závažné nedostatky spočívající v porušování právních předpisů a dále vnitřních předpisů vysoké školy a dalších norem.“

Zpráva kontrolní komise Národního akreditačního úřadu

Fakulta se brání, systém přijímaček už upravila

 „Jde opravdu zatím jen o dokument s doporučeními bez právního dopadu. Spolu s naším právníkem pošleme za lékařskou fakultu připomínky,“ řekla mluvčí Lékařské fakulty Ostravské univerzity Hana Hanke.

Akreditačnímu úřadu chce lékařská fakulta zdůraznit třeba to, že systém přijímacích zkoušek už je upraven tak, aby k podobným případům nedocházelo.

Podle rektora není nutné omezovat akreditaci

Podle rektora univerzity Jana Laty vedení školy už loni uvedlo, že přijímání uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky, je neakceptovatelné. Rektor ale nesouhlasí s tím, že by bylo nutné omezovat akreditaci. Vedení univerzity předpokládá, že děkan lékařské fakulty vyvodí ze zjištění akreditační komise důsledky.

Než začalo šetření, rektor s děkanem uzavřeli dohodu. „Pokud Národní akreditační úřad nazná, že došlo k chybě, pan docent Martínek odstoupí, taková je dohoda, pokud nedošlo k chybě, bude pokračovat ve funkci,“ prohlásil už loni v prosinci rektor Jan Lata.

Děkan na funkci rezignovat nehodlá

Děkan fakulty rezignovat ale nehodlá.„Jako děkan Lékařské fakulty jsem veřejně deklaroval, že v případě, že se prokáže mé osobní selhání v procesu přijímacího a odvolacího řízení, budu na svou funkci rezignovat. Nicméně předložený protokol hovoří o systémovém selhání,“ uvedl Arnošt Martínek. Dodal, že proto nevidí řešení v tom, že by odstoupil, ale spíše v přijetí nápravných opatření.

„V době, kdy se konečně definitivně stabilizovala situace na půdě Lékařské fakulty i vztahy s fakultní nemocnicí, bych svou rezignaci vnímal jako opravdu nešťastné řešení, které by ničemu nepomohlo,“ dodal děkan.

Riziko omezení akreditace pro obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity nelze brát podle moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (ANO) na lehkou váhu. Přesto se domnívá, že univerzita o akreditaci nepřijde. „Není všem dnům konec, teď budou probíhat jednání, protože univerzita má možnost se během měsíce proti tomu vymezit,“ uvedl Vondrák. Doplnil, že nemůže do procesu vstupovat, protože je to záležitost autonomie vysokých škol a Národního akreditačního úřadu. „Nicméně jsem připraven potom vést další jednání v okamžiku, kdy by bylo nutné skutečně do toho vstoupit i politicky,“ dodal hejtman.

Komise chce zkontrolovat i další fakulty

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové předal Národní akreditační úřad univerzitě protokol o kontrole s popisem zjištění a návrhy doporučení 10. června. Škola má nyní lhůtu na seznámení se závěry a případné podání námitek.

„O případných sankcích vůči Ostravské univerzitě, například omezení akreditace spočívající v zákazu přijímat ke studiu studijního programu nové uchazeče, může rozhodnout Rada Akreditačního úřadu,“ uvedla Lednová. Dodala, že text protokolu je až do skončení řízení neveřejný.

Ze zprávy vyplývá, že komise Radě Národního akreditačního úřadu zároveň doporučila provést kontrolu přijímacího řízení i v nelékařských studijních programech fakulty a také ve studijních programech na ostatních fakultách univerzity. Kdyby tato kontrola rovněž odhalila nedostatky, měla by rada zvážit, zda s univerzitou nezahájí řízení o odnětí institucionální akreditace, kterou se univerzitě loni podařilo získat.