Rektor do čela ostravské lékařské fakulty opět jmenuje Martínka. Dříve jej kritizoval za přijímací řízení

Děkanem ostravské lékařské fakulty se stane znovu Arnošt Martínek, a to navzdory pochybnostem o tom, zda byly v minulosti v pořádku přijímací zkoušky. Rektor Ostravské univerzity (OU) Jan Lata jmenuje Martínka, jehož navrhl akademický senát, ve čtvrtek.

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata (druhý zleva)
Zdroj: ČT24 Autor: Jaroslav Ožana

Lata zdůraznil, že děkan odstoupí, prokáže-li se, že v minulosti opravdu při přijímání studentů pochybil. Podle Laty k pochybení došlo, vedení fakulty to ale odmítá. V lednu okolnosti přijetí desítky studentů prověří pracovníci Národního akreditačního úřadu.

Martínek na vedení fakulty rezignoval v létě. Právě za jeho působení údajně docházelo k manipulaci s výsledky přijímacích zkoušek a na fakultu byli podle Laty přijímáni studenti, kteří neudělali zkoušky. Odvolali se a děkan nakonec rozhodl o jejich přijetí. Lata uvedl, že Martínka nyní jmenovat musí, protože musí respektovat rozhodnutí akademického senátu. Pokud ne, musí k tomu mít důvod.

„Není důvod záležitost odkládat, jmenuji děkanem Arnošta Martínka. Pokud Národní akreditační úřad zjistí pochybení děkana, Martínek odstoupí.“

Jan Lata

rektor Ostravské univerzity (OU)

Martínek ale tvrdí, že postupoval stejně jako jeho předchůdci. Opírá se o názor právníků, kteří tvrdí, že přijmout neúspěšné uchazeče mohl. Podle Laty se to týkalo desítky studentů, kteří přijímací zkoušky nezvládli často o jediný bod. Odvolali se a děkan nakonec rozhodl o jejich přijetí.

„Byli přijati nad rámec plánovaného počtu studentů. Takže se ani nedá říct, že na úkor někoho jiného,“ dodal rektor. Podle něj někteří už studium ukončili. Další vykazují dobré studijní výsledky.

Fakultu ovládali dva děkani

Lékařská fakulta se dlouhodobě potýká s problémy. V létě se dostala do situace, kdy ji po rozhodnutí soudu ovládali dva děkani. Kromě děkana Martínka i děkan Pavel Zonča, který byl z funkce odvolán před dvěma lety, ale uspěl u soudu se svými výhradami a mohl se do funkce vrátit.

Několik týdnů se fakulta potýkala s personálními problémy a dvojvládím, Martínek nakonec na funkci rezignoval, Zončovi vypršel mandát. Vyhlášeny byly nové volby a akademický senát fakulty ze dvou kandidátů na děkana upřednostnil Martínka. Jeho jmenování oddálily právě problémy s přijímáním studentů.

Mluvčí fakulty Hana Hanke už dříve řekla, že vedení fakulty považuje informace o údajné manipulaci s přijímacím řízením za tendenční s cílem poškodit jméno fakulty i univerzity. „Kategoricky odmítáme, že by přijímání studentů na Lékařskou fakultu OU probíhalo jakkoliv nestandardně,“ uvedla mluvčí. Podle ní byli studenti vždy přijati v souladu se zákonem o vysokých školách.