Ostravská univerzita odloží jmenování děkana Lékařské fakulty. Prošetří údajné machinace v přijímacím řízení

Rektor Ostravské univerzity (OU) Jan Lata zatím odloží jmenování děkana Lékařské fakulty, kterým má být znovu Arnošt Martínek. Nejprve chce prošetřit údajné machinace okolo přijímacího řízení na nejmladší lékařskou fakultu v zemi, o kterých napsaly ve svém úterním vydání Lidové noviny.

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata (druhý zleva)
Zdroj: ČT24 Autor: Jaroslav Ožana

Fakulta však odmítla, že by studenty přijímala jakkoliv nestandardně. Lékařská fakulta se dlouhodobě potýká s problémy. V létě se dostala do situace, kdy ji po rozhodnutí soudu ovládali dva děkani.

Kromě děkana Martínka i děkan Pavel Zonča, který byl z funkce odvolán před dvěma lety, ale uspěl u soudu se svými výhradami a mohl se do funkce vrátit. Několik týdnů se tak fakulta potýkala s personálními problémy a dvojvládím. Martínek nakonec na funkci rezignoval, Zončovi vypršel mandát. Vyhlášeny byly nové volby a akademický senát fakulty ze dvou kandidátů na děkana upřednostnil Martínka.

„Zahájil jsem prošetřování celého přijímacího řízení na lékařské fakultě. Ještě dnes (v úterý, pozn. red.) se sejdu s vedením lékařské fakulty a vyžádám si vysvětlení. Už jsem také svolal Radu pro vnitřní hodnocení, aby se situací zabývala. Do doby řádného prošetření celé záležitosti nebudu jmenovat nového děkana fakulty. Rád bych také zdůraznil, že agenda přijímacího řízení je ze zákona výhradně v rámci samosprávné působnosti fakult.“

Jan Lata

rektor Ostravské univerzity (OU)

Aktuálně se čekalo na vyjádření rektora, jemuž akademický senát výsledek svého rozhodnutí předkládá, a rektor pak rozhoduje o jmenování.

Podle Lidových novin mohou na Lékařské fakultě studovat i uchazeči, kteří nesplnili přijímací zkoušky. Děje se tak na úkor úspěšnějších. Noviny tvrdí, že mají k dispozici materiál s výsledky přijímacího řízení, který prokazuje, že se s nimi na fakultě už od jejího založení manipuluje ve prospěch vybraných zájemců. Deník poukazuje na to, že se tak údajně dělo za působení Martínka ve funkci děkana.

Rektor Jan Lata je podle svých slov zjištěním zaskočen. Podobné praktiky označil za naprosto nepřijatelné a neomluvitelné. Pokud se prokážou, je připraven vyvodit důsledky.

Fakulta přijímání studentů prověří

Mluvčí fakulty Hana Hanke řekla, že vedení fakulty považuje informace zveřejněné Lidovými novinami za tendenční s cílem poškodit jméno fakulty i univerzity. „Kategoricky odmítáme, že by přijímání studentů na Lékařskou fakultu OU probíhalo jakkoliv nestandardně,“ uvedla. Podle ní byli studenti vždy přijati v souladu se zákonem o vysokých školách.

„Přesto necháme uvedené údaje v článku prověřit a výsledky šetření předáme co nejdříve rektorovi Ostravské univerzity,“ dodala mluvčí.

Vedení fakulty se domnívá, že jde pouze o pokračování kampaně ze strany bývalého vedení ostravské fakultní nemocnice, s níž má fakulta dlouhodobě narušené vztahy.