Kvůli vysokému napětí uhynou v Česku stovky tisíc ptáků ročně. Energetici musí vedení zabezpečit

Nový speciální typ konzoly na sloupy vysokého napětí v pátek poprvé nainstalovali energetici v Lužici na Hodonínsku. Vyvinuli ji ve spolupráci s ornitology. Podle Agentury ochrany přírody u nás totiž každý rok po zásahu elektrickým proudem zahyne až 300 tisíc ptáků. Právě nové konzoly a výstražné koule na drátech vysokého napětí by tento počet měly snížit.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Okolo lužických rybníků ve velkém hnízdí volavky, čápi i labutě. Proto jde o první oblast u nás, kde energetici nainstalovali speciální konzoly. Ve spolupráci s ornitology byly navržené tak, aby si na ně ptáci v podstatě nemohli vůbec sednout.

„Původně tady byly rovinné konzoly, to znamená, že fázové vodiče byly uspořádány v rovině a mezi nimi byl prostor, kam pták mohl dosednout,“ řekl vedoucí regionální správy sítě E.ON Radek Slatinský. Pokud přitom křídlem zavadil o drát, začal jím protékat proud. 

„Co se týká úhynu na sloupech, tam to vychází na jednoho mrtvého ptáka zhruba na každých pět kilometrů vedení. Takže odhadem za rok to v Česku bude 100 až 300 tisíc mrtvých ptáků,“ popsal ornitolog Zbyněk Janoška z České společnosti ornitologické. 

Úhynu ptáků mají pak kromě speciální konzoly zabránit i výstražné koule, které energetici namontovali přímo na dráty vysokého napětí. Ptáci si jich tak při letu zavčasu všimnou a lépe se jim vyhnou.

Výstražné koule ochrání ptáky před elektrickým proudem
Zdroj: ČT24

Zabezpečit vedení ukládá energetikům nový zákon 

Nové vedení energetici nainstalovali na celkem čtyřech kilometrech od lužických rybníků až po silnici na Mutěnice. Práce vyšly na zhruba sedm milionů korun. Objevit by se mělo postupně i na dalších místech na jižní Moravě, lokality pro energetiky vybírají ornitologové.

„Je to například lokalita soutoku Moravy a Dyje, protože tam hnízdní velké množství vzácných ptáků a dravců včetně rarohů,“ vysvětlil Janoška. Tam, kde nebude možná kompletní výměna celého vedení, budou muset energetici sloupy kvůli ochraně ptactva zabezpečit jinak. Přikazuje jim to totiž nový energetický zákon. Zvládnout to musejí do roku 2024.