Umělci si připomněli osvobození Brna

Brno -  Pár let po osvobození Brna na konci druhé světové války byl v centru města odhalen památník s bojovným Stalinovým rozkazem. Po revoluci nápis zmizel a zůstala jen bílá plocha. Ta inspirovala spisovatele Norberta Holuba k uspořádání výstavy na téma Nápisy na pomník v Galerii na Skleněné louce.

Vernisáž připomínající 26. duben 1945 začala minutou ticha za nedávno zesnulého spisovatele Jana Balabána. Zahájení se ujal Jakub Kostelník, který zahrál vojenské písně Bulata Okudžavy a Vladimira Vysockého. Hlavním tématem fotografických koláží byl totiž pomník od Vincence Makovského, kterého mimořádně zdobí dobové texty Ivana Blatného, Vladimíra Holana, Františka Hrubína, Josefa Kainara nebo Vlastimila Třešňáka.